Međugorje: Ukazanje Ivanu Dragičeviću, 24.05.2013

„Hvaljen Isus draga djeco moja".

Nakon toga Gospa jedno vrijeme posebno moli nad vama ovdje prisutnim bolesnima, a nakon toga moli nad svima nama ispruženih ruku jedno vrijeme.
Nakon toga jedno duže vrijeme Gospa posebno danas moli za mir u obiteljima i moli za svetost u obitelji.
Nakon toga ja sam preporučio sve vas, sve vaše potrebe, sve vaše nakane , vaše obitelji, a na poseban način bolesne.
Nakon toga slijedi jedan privatan razgovor ja s Njom, Ona sa mnom, što ostaje samo između nas.
Nakon tog razgovora Gospa u molitvi odlazi, odlazi u znaku svijetlosti i križa s pozdravom :

„ Idite u miru draga djeco moja"

Medjugorje 25.06.1981.