Gospina poruka preko vidioca Ivana 10.08.2012

Želim vam pomoći, želim vam pomoći da dođete do mira.
No rekla sam toliko puta, i sada ponavljam :
Trebam vas !
S vama mogu ostvariti mir.
Dakle pozivam vas i danas, molite za mir, molite za mir u svijetu, mir u obiteljima.
Uzmite ponovno molitvu u vaše obitelji, i stavite Boga na prvo mjesto u životu.
Majka moli s vama, i preporučujem vas Mojemu Sinu.
Molite, molite i ustrajte u molitvi.
Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

Medjugorje 25.06.1981.