Gospina poruka preko Mirjane, 02.10.2012.

Molim se, a molite i vi, da vas Duh Sveti osposobi i vodi, da vas prosvijetli i ispuni ljubavlju i poniznošću.

Molite se da vas ispuni milošću i milosrđem, te ćete me onda razumjeti, djeco moja, te ćete onda razumjeti moju bol radi onih koji nisu upoznali ljubav Božju.
Tada ćete mi moći pomoći, biti ćete moje svjetlo vaše ljubavi Božje, osvijetljavati ćete Put onima kojima se darovane oči, ali NE ŽELE VIDJETI.

Ja želim da sva moja djeca vide Moga Sina.
Ja želim da sva moja djeca dožive Kraljevstvo Njegovo.
Ponovo vas pozivam i molim, da molite za one koje je Moj Sin pozvao, svećenike.
Hvala vam.

Gospa je blagoslovila sve nazočne i sve nabožne predmete, a ukazanje je trajalo od 8:32 do 8:38.

Medjugorje 25.06.1981.