Gospina mjesečna poruka za cijeli svijet, preko Marije 25.06.2013.

Otvorite se, dječice, molitvi, otvorite se mojoj ljubavi. Ja sam vaša Majka, i ne mogu vas ostaviti same u lutanju i grijehu. Vi ste pozvani, dječice, da budete Moja djeca, Moja ljubljena djeca, da vas sve mogu prikazati Mome Sinu.

Hvala vam što ste se odazvali Mome pozivu.

medjugorje25.06.1981