Studentska sredstva neće se umanjivati

Prema mišljenju načelnika općine i zastupnika HDZ-a BiH, ova je odluka nelegalna te je načelnik naložio da se ova odluka odgodi dok nadležna tijela ne zauzmu svoj stav o ovome. Bez obzira na upozorenje, ova je točka usvojena od stranaka HDZ-a 1990., HSP-a (Đapić - Jurišić) i Narodne stranke Radom za boljitak.

Rasprava o proračunu
O nacrtu odluke o proračunu općine za 2010. nije se raspravljalo, nego je dogovoreno da se održi javna rasprava o ovoj temi, na koju bi bili pozvani svi korisnici proračuna. Rasprava će biti održana 16. ožujka s početkom u 16 sati u prostorijama gradske vijećnice, a do 18. ožujka će biti ostavljen rok za sve eventualne promjene. Nakon rasprave usvojena je odluka o prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni odluke o provođenju urbanističkog plana grada. Izvješća o radu za 2009. i planu programa za 2010. podnijeli su JKP Komunalno, Hrvatska knjižnica, Dječji vrtić Ljubuški, JU Ljubuški sportski centar te JP Radio Ljubuški. Bilo je najavljeno i izvješće o radu i plan programa općinskog javnog pravobranitelja, ali zbog njegovog nedolaska ova je točka prolongirana. Informacije o radu za 2009. podnio je Crveni križ Ljubuški. “Kako se i pretpostavljalo, stranke koje su u većini u OV-u najviše su imale primjedbi na rad javnih poduzeća, u prvom redu JKP Komunalno. Tako da nije usvojeno izvješće JKP Komunalno, dok su sva ostala izvješća usvojena”, kazao je Ivan Bebek, član OV-a vijeća iz redova HDZ-a BiH.

Studentska potpora
Na sjednici je iznesena i informacija o studentima koji su ostvarili pravo na potporu. Jedna od odluka s prijašnjih sjednica OV-a je bila da potporu dobiju svi oni studenti koji udovoljavaju kriterijima. Međutim, uvjetima je udovoljilo više od 170 studenata, a planirano je da ih sto dobije po 500 maraka. Načelnik Nevenko Barbarić je kazao kako je potrebno iznaći sredstva da iznos studentima ne bude umanjivan. Usvojen je  i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli mandata u vijećima mjesnih zajednica. 

Zorica Volarević