FOTO/VIDEO  Formiranje zdravstvenih vijeća - Poruke s okruglog stola u Ljubuškom

Formiranje zdravstvenih vijeća - Poruke s okruglog stola u Ljubuškom

S ciljem poticanja nadležnih općinskih tijela da formiraju zdravstveno vijeće u Ljubuškom je organiziran Okrugli stol na temu Zdravstvena vijeća u teoriji i praksi. S kakvim problemima se susreću građani prilikom korištenja zdravstvenih usluga i na koji način neinformiranost pacijenata i kršenje njihovih temeljnih prava mogu izravno utjecati na samo zdravlje pacijenata pogledajte u prilogu.