Vlada HBŽ-a izdvojila 350.000 maraka za razvoj malog gospodarstva

Vlada HBŽ-a izdvojila 350.000 maraka za razvoj malog gospodarstva
Kako je priopćeno iz te vlade, ukupno ostvareni prihodi i primitci proračuna HBŽ-u u tom razdoblju iznose 17.889.039 maraka, a izvršeni su s 21,86 posto u odnosu na plan proračuna. Inače, ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 1,01 posto u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine.

Ukupno ostvareni rashodi i izdatci proračuna HBŽ-a u prva tri mjeseca tekuće godine iznose 14.446.306 maraka, a izvršeni su sa 17,65 posto u odnosu na plan proračuna za 2019. godinu i manji su za 2,55 posto u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine. Kapitalni izdatci izvršeni su u apsolutnom iznosu od 723.822 maraka ili 8,23 posto u odnosu na plan proračuna i oni su za prvo tromjesečju 2019. godine manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 29,73 posto.

U obrazloženju se navodi kako je razlog veoma malog izvršenja ovih, kao i svih drugih rashoda činjenica da je Hercegbosanska županija u ovu godinu ušla bez usvojenog proračuna, odnosno s Odlukom o privremenom financiranju, tako da se u narednim kvartalima može očekivati značajnije izvršavanje pojedinih rashoda sukladno planiranoj razini. Također, donesena je Odluka o pokriću dijela akumuliranog deficita proračuna HBŽ-a iz ranijih godina u iznosu od 1.000.000 maraka.

S obzirom na to da je za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine utvrđen višak prihoda nad rashodima u iznosu od 78.121 maraka i povećanje likvidnih sredstava na jedinstvenom računu riznice dio obveza iz akumuliranog deficita pokrit će se iz navedenog suficita, a ostatak iz kreditnih sredstava, navodi se u obrazloženju.

Vlada je nakon razmatranja donijela i Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate i o nastavku provedbe Programa u 2019. godini. Sukladno toj odluci, odobravaju se sredstva u iznosu od 350.000 maraka za nastavak provedbe programa u ovoj godini. Inače, program razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate na snazi je već godinu dana.

O razlozima donošenja spomenute odluke navodi se da je interes za ovim vidom podrške bio veoma slab te da je potrebno napraviti izmjene i dopune ovoga programa kako bi se on učinio što fleksibilnijim i dostupnijim za što širi broj potencijalnih korisnika i kako bi u konačnici mogao poslužiti svrsi za koju je donijeta. Nakon razmatranja, Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2019. godinu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih proračunom HBŽ-a za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i sporta Hercegbosanske županije. Odobrena sredstva u proračunu za grant sporta iznose 180.000 maraka, i to posebni dio 153.000 maraka i opći dio 27.000 maraka, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a./