Više od 80 posto građana ne plaća pretplatu

Livno slikano sa Male kule
Livno slikano sa Male kule

Prema podacima Službe za RTV pretplatu Federalne televizije, postotak naplate na području HBŽ-a posljednjih nekoliko godina kreće se oko 20 posto, a najniže je u općini Tomislavgrad - oko šest posto, te Kupresu i Bosanskom Grahovu oko 10 posto.

Općinski sud u Livnu prije četiri godine zaprimio je 13.338 platnih naloga s prijedlogom za prinudnu naplatu, ali većina tih naloga nije izvršena, jer Služba za izvršenje pravomoćnih sudskih presuda ne vrši pljenidbu stvari dužnika u slučajevima kad naplata glavnog duga s kamatama i troškovima sudskog postupka u novcu nije moguća, piše Dnevni list.