Usvojen Proračun Grada Livna za 2020. u iznosu od 12,9 milijuna maraka | Hercegovina.Info

Usvojen Proračun Grada Livna za 2020. u iznosu od 12,9 milijuna maraka

Usvojen Proračun Grada Livna za 2020. u iznosu od 12,9 milijuna maraka

Gradsko vijeće Livna usvojilo je u petak Proračun Grada Livna za 2020. godinu u iznosu od 12.974.000 maraka što je za pet posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Vijećnici su usvojili i Odluku o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.

Na sjednici je istaknuto kako su prihodi od poreza u 2020. godini planirani u iznosu od 6.122.500 maraka, odnosno 47,19 posto od ukupno planiranih prihoda i primitaka.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 4.351.500 maraka što iznosi 33,54 posto od ukupno planiranih prihoda i primitaka.

Tekuće potpore planirane su u iznosu od 1.600.000 maraka ili 12,33 posto od ukupno planiranih prihoda i primitaka, a radi se uglavnom o namjenskim sredstvima.

Kapitalni primitci su planirani u iznosu od 900.000 maraka i odnose se na primitke od prodaje zemljišta.

Što se tiče rashodovne strane, planirani izdaci za plaće i naknade uposlenima iznose 2.788.010 maraka, a udio tih izdataka u ukupnom Proračunu iznosi 21,49 posto.

Tekuće potpore planirane su u iznosu 3.084.493 maraka, a odnose se na potpore drugim razinama vlasti, pojedincima, neprofitnim organizacijama i javnim poduzećima.

U odnosu na Nacrt proračuna, potpore kulturi povećane su za 17.000 maraka, a potpore obnovi i povratku za 5.000 maraka.

Izdatci za kamate planirani su u iznosu od 50.000 maraka, a doznake nižim potrošačkim jedinicama iznose 1.270.409 maraka.

Kapitalni izdatci planirani u Proračunu za 2020. godinu iznose 4.138.000 maraka, odnosno 31,89 posto od ukupno planiranih rashoda i izdataka.

U kapitalne izdatke uvrštenja su izdvajanja za uspostavu novog katastra, investiranje u projektnu dokumentaciju, investiranje i održavanje javne rasvjete, rekonstrukcija cestovne infrastrukture, vodoopskrbni i kanalizacijski sustav, regulacija korita rijeke Bistrica, uređenje Glazbene škole, zgrade na trgu, dječjeg vrtića, izgradnje mrtvačnice, tržnice i rekonstrukcija dvorane Narodnog sveučilišta.

Fena