U prošlom tjednu 14 prometnih, osam prekršaja i sedam kaznenih djela

U prošlom tjednu 14 prometnih, osam prekršaja i sedam kaznenih djela

U zoni odgovornosti PU Livno (PP Livno i PP Glamoč) zabilježeno je pet, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad (PP Tomislavgrad i PP Kupres) zabilježeno je sedam, dok su u zoni odgovornosti PU Drvar ( PP Drvar i PP B. Grahovo) zabilježene dvije prometne nezgode.


Iz oblasti javnog reda i mira evidentirano je 8 prekršaja odnosno slučaja narušavanja javnom reda i mira:
- pet prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( verbalno vrijeđanje )
- jedan prekršaj po čl. 5. Zakona o javnom redu i mru ( sudjelovanje u tučnjavi)
- jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru (omalovažavanje i ometanje službene osobe u vršenju službe)
- jedan prekršaj po čl. 21. Zakona o javnom redu i miru (puštanje preglasne glazbe).
Također, zabilježeno je sedam događaja koji imaju obilježja kaznenih djela, i to:
- 1 KD " Krivotvorenje novca"
- 1 KD " Šumska krađa"
- 2 KD " Oštećenje tuđe stvari",
- 1 KD " Ugrožavanje sigurnosti"
- 1 KD "Ugrožavanje javnog prometa"
- 1 KD " Posebni slučajevi krivotvorenja isprava".


Priopćeno je iz MUP-a HB županije.