Strava u livanjskim školama i vrtićima: Djeca imaju uši, miševi po hodnicima

Kaže da su se u nekim ustanovama, zbog neprovođenja mjera higijenske zaštite, pojavile uši kod djece, a u podrumima i hodnicima pojednih seoskim škola ima miševa i žohara.

Mamićeva ističe da, ako se ovakvo stanje nastavi, nitko ne može jamčiti da se u školama neće pojaviti teže zarazne bolesti koje mogu prenijeti miševi i žohari, poput mišije groznice i pjegavog tifusa.

I u nekim drugim županijama dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD) kao mjere higijensko-sanitarne zaštite provode se jednom u dvije godine, iako bi trebalo dva puta godišnje.

"Od prije rata nije rađena DDD za kompletnu školu ili vrtić. Rađeno je nešto pojedinačno i u privatnoj režiji, recimo restoran, ali nisu ostale prostorije gdje su djeca. Zakonska je obveza da se to radi i novac trebaju osigurati ministarstva obrazovanja i općine kao osnivači ovih obrazovnih ustanova. Moje kolege iz drugih županija se ne hvale da se kod njih ažurno radi na ovome", kazala je Mamićeva.

Dodala je da županijska vlada u Livnu nije imala sluha za ovo pitanje, te da se tek sada ono aktueliziralo jer su se pojavile uši u školi u Ljubunčiću i livanjskom vrtiću "Pčelica".

U Zapadnohercegovačkoj županiji, kazali su u Zavodu za javno zdravstvo županije, prošle je godine rađena dezinfekcija u svim školama i vrtićima, a prije toga 2008. godine.

U Zavodu za javno zdravstvo Bosanskopodrinjske županije tvrde da je higijena u školama i vrtićima u posljednje tri godine dobra, nakon što je Zavod dobio odobrenje da provodi dezinfekciju.

"Prije toga i kod nas je ovo rađeno svakih nekoliko godina. Moguće da javne ustanove nisu znale da dezinfekciju treba raditi dva puta godišnje", rekao je direktor Zavoda za javno zdravstvo BPŽ Nedim Čengić.

Miran Šesto, ravnatelj Osnovne škole "Fra Lovre Karaula", kojoj pripada škola u Ljubunčiću i u kojoj ima i miševa, rekao je da je miševa uvijek bilo u ljudskom životu. Dodao je da se moglo više voditi računa o higijenskim potrebama, te da je s načelnicima općina Livanjske županije dogovoreno da će idućeg tjedna biti urađena dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija škola i vrtića.

Kazao je da učiteljice nisu primijetile uši kod djece, te da on nije zadužen ni stručan pregledati svako dijete već je to na roditeljima.

"Sami se snalazimo. Postavljamo otrov za miševe. Treba posvetiti više pažnje dezinfekciji sanitarnih čvorova, ali ih najprije treba renovirati", rekao je Šesto, dodavši da zadnje tri godine, koliko je on tu, nije rađena dezinfekcija, a za prethodni period ne može ništa reći.

nezavisne novine