Realizacija projekta ''Održivo upravljanje kamenim agregatima''

Projekt sufinancira Europska unije (EU) kroz Program za jugoistočnu Europu , a vrijednost mu je 59 000 eura, od čega 85 posto financira EU, a 15 posto Ministarstvo gospodarstva HBŽ-a.

Na projektu je angažirano 14 partnera iz 10 različitih zemalja jugoistočne Europe, a vodeći je partner Geološki zavod Slovenije.

Projekt ima za cilj privlačenje interesa lokalnih koncesionara za recikliranje građevinskog otpada, kako bi se barem jedan dio potreba nadomjestio iz alternativnih izvora i time smanjio utjecaj na okoliš.

Projekt nastoji privući pozornost koncesionara za inovativne tehnologije na području rudarstva i tehnologije, a bavi se i primjerima najbolje prakse u rekultiviranju i saniranju zemljišta.

U Livnu se u listopadu ove godine planira održavanje regionalne radionice na kojoj će se projektni rezultati prezentirati lokalnim koncesionarima i tijelima uprave.

(Fena)