Počinju radovi na Vodoopskrbnom sustavu "Livanjski horiozont"

nakon što su okončane sve potrebite formalno-pravne i tehničke procedure, svečano otvoriti početak izvođenja radova za kapitalni projekt općine Livno, izgradnja vodoopskrbnoga sustava „Livanjski horizont“.

Radovi na izgradnji vodoopskrbnoga sustava „Livanjski horizont“ , dionica  Žabljak-Bila-Lipa-Prolog-Rujan, u dužini od 35 kilometra otpočinju u utorak 17. studenog 2009. godine.


Početak izvođenja radova na izgradnji „Livanjskog prstena“ rezultat su dugogodišnjih priprema, ne samo na izradi tehničke dokumentacije već i na rješavanju niza formalno-pravnih prepreka i složenih procedura javnih nabava, prema pravilima međunarodnih kreditnih linija.

Naime, Vlada Republike Austrije zastupana po  Ministarstvu financija i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zastupano po Ministarstvu financija i budžeta, zaključili su u ožujku 2006. godine Sporazum o financijskoj suradnji („Agreement on Financial Co-Operation"), kojim je Vlada Republike Austrije spremna poduprijeti odobrenje „tied aid credits" Bosni i Hercegovini, koje refinancira Austrijska kontrolna banka („Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft" ili „OeKB") u okviru od 25.000.000,00 EUR. Navedeni ugovor ratificiran je odlukom broj: 01-011-1457-4/06 od 29. kolovoza 2006. godine i objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj: 11/06.

U skladu sa Sporazumom o financijskoj suradnji pojedine kredite iz odobrenog okvira odobravaju austrijske komercijalne banke državi Bosni i Hercegovini. Sredstva iz odobrenih kredita koriste se za nabavku austrijskih roba i usluga, te  30% roba i povezanih usluga čije je porijeklo izvan Austrije (u skladu sa novim uvjetima Austrijske Kontrolne banke - Osterreichischen Kontrollbank-(OeKB).

U okviru opisanog Sporazuma o financijskoj suradnji Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, zastupano po Ministarstvu financija i budžeta potpisalo je Kreditni Sporazum na iznos od 3.512.367,93 EUR  sa Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Wien,  kojim su osigurana  sredstva za izvođenje radova na izgradnji vodovoda „Livanjski horizont“ dionica Žabljak-Bila-Lipa-Prolog-Rujan, u općini Livno. Navedeni Kreditni ugovor je  ratificiran i na državnom nivou.

Slijedom navedenoga, Općinski načelnik Luka Čelan u ime Općine Livno krajem 2007. godine, objavljuje javni natječaj za izbor najpovoljnijega ponuditelja za izvođenje radova na  izgradnji navedene dionice vodovoda „Livanjski horizont“ , u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i posebnim procedurama nabave iz međunarodnih kreditnih linija.

Tvrtka „STRABAG“ AG, iz Austrije, odabrana je kao najpovoljniji ponuditelj sa ponudom na iznos  od 3.512.367,93 EUR. Odluka o odabiru donesena je dana 29.02.2008. godine, nakon čega su, Općina Livno kao Naručitelj radova i STRABAG AG, kao odabrani najpovoljniji ponuditelj, zaključili su Ugovor o izvođenju radova.

Za uspješan početak radova bilo je potrebito ishoditi odgovarajuće garancije svih nivoa vlasti. Pošto su dobivene garancije državnih razina vlasti, a izostala potrebita garancija Hercegbosanske županije, Općina Livno bila je primorana učiniti dodatne napore kako bi se bez navedene garancije, sukladno strogim i složenim međunarodnim procedurama, ispunili svi preduvjeti za nesmetan početak izvođenja radova, te  se unatoč svim poteškoćama i uz višemjesečno zakašnjenje sada može početi sa navedenim radovima.

Svi radovi vezani za ovu dionicu trebali bi biti okončani u narednih 18 mjeseci, a o značaju ovoga kapitalnoga projekta dovoljno govori činjenica da će izgradnjom ovoga magistralnog voda u dužini od oko 35 kilometara trajno biti riješen problem vodoopskrbe svih sela ovoga dijela Livanjskoga polja. Na ovaj magistralni vod biti će pripojen  i dio novoizgrađene dionice Bila-Srđevići-Podhum-Golinjevo.
Općina Livno je već izgradila centralnu vodospremu u Zastinju kapaciteta 1500m3, kao i magistralni vod od vodospreme do Žabljaka, a trenutno  nastavlja sa aktivnostima vezanim za nastavak gradnje dionice Bila-Srđevići-Podhum-Golinjevo, te  izgradnju  sjevernog kraka vodoopskrbnog sustava od Zastinja prema Čelebiću, kao bi se i ovaj dio općine Livno kvalitetno i trajno opskrbio pitkom vodom.

livno-online.com