Održana javna rasprava o zaštiti divljih konja u Livnu

Održana javna rasprava o zaštiti divljih konja u Livnu

Tako su sedamdesetih go - dina, kada je gotovo sva k a obitelj na području livanjske općine imala traktor, prepušteni nemilosti prirode. Stoga su vijećnici Op ćinskog vijeća Livno zatražili da Općina preuzme brigu o zaštiti divljih konja, a na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je nacrt odluke o zaštiti divljih konja. Ovom odlukom regulirat će se stručni nadzor nad divljim konjima, higijena, bolesti, prehranjivanje, upoznavanjem strukture i identifikacija krda, označavanje i praćenje stanja životinja. Općina Livno obvezuje se utvrditi vlasničku strukturu divljih konja, a stručni nadzor nad divljim konjima provodit će Općina Livno u suradnji s ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama s kojim općinski načelnik zaključi ugovor.

Ovom će se odlukom zabraniti radnje kojima se divlji konji u prirodi ubijaju, hvataju i izlažu mučenju ili se trajnije onemogućava hranjenje, napajanje i slično. Za prekršitelje predviđene su kazne u iznosu od 1000 maraka za fizičke osobe, a za pravne osobe u iznosu od 7000 ma raka i odgovorene osobe u pravnoj osobi u iznosu od 2000 maraka.

O ovoj odluci u protekla dva dana proveden je i javna rasprava u dvorani Narodnog sveučilišta, a najčešće pitanje koje se moglo čuti bilo je pitanje vlasništva divljih konja i naknada šteta na privatnim poljoprivrednim imanjima.

Svi sudionici rasprave bili su suglasni da treba zaštiti divlje konje, a bilo je prijedloga da se divlji konji stave u vlasništvo Općine Livno čime bi postojao lakši mehanizam zaštite ovih ljepotana. Prijedlozi s javne ra sprave bit će predmet na jednoj od idućih sjednica OV-a kako bi se usvojila i konačna odluka o zaštiti divljih konja. Time će biti riješen problem krađe konja i njihovog prezimljavanja tijekom zime.

livno-on line.com