Na području HB županije oko 35 000 zaostalih mina

Najveća površina pod minama je u općini Kupres - oko 53.000 metara kvadratnih i općini Glamoč - oko 40.000 metara kvadratnih. U općini Livno pod minama je oko 14.000 metara kvadratnih.

Prema podacima Uprave za civilnu zaštitu HB županije, do kraja 2010. godine od mina je očišćeno oko 4 000 metara kvadratnih površine prve i druge kategorije, odnosno područja koja su naseljena ili je predviđen povratak predratnih stanovnika, kao i poljoprivrednog zemljišta i infrastrukturnih objekata.

Direktor Uprave Frano Laštro kaže da zbog velikih površina pod minama i spore dinamike čišćenja terena nije optimista da će ovaj proces biti završen do 2019. godine, kako je predviđeno strategijom protivminskog djelovanja u BiH.
(NN)