Livno: Ubrzati sanaciju cesta

vlada hbž
vlada hbž
Arhivska fotografija

Naime, Programom investiranja kreditnih sredstava navedenim općinama predviđeno je financiranje projekata cestovne infrastrukture lokalne kategorije iz realiziranih kreditnih sredstava u iznosu od 700.000 maraka, piše Dnevni list.

Iznos sredstava je podijeljen na način da se sa 600.000 maraka financiraju odobreni projekti u općini Drvar, a sa 100.000 maraka projekti u općini Livno. Prilikom razmatranja ove točke dnevnoga reda utvrđeno je da se realizacija samog programa provodi veoma sporo što dokazuje i činjenica da je do sada realizirano samo 37 posto programa, odnosno 263.378,90 maraka.

Stoga je Vlada donijela zaključak kojim od Uprave za ceste HBŽ-a traži da sačini cjelovitu informaciju o provedbi kreditnih sredstava za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta u HBŽ-u, a najkasnije do siječnja 2016. godine.

Na sjednici je, također, usvojeno Izvješće o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati objekti koji proizvode hranu životinjskog podrijetla i Prijedlog rješenja o pravu na naknadu, naknadi i visini naknade, temeljem kojega će naknada za rad u ovome radnom tijelu biti isplaćena samo vanjskom članu.
Na osobni zahtjev v.d. ravnateljice Agencije za privatizaciju HBŽ-a Tihane Pranjić iz Tomislavgrada, Vlada je donijela rješenje o njenom razrješenju te rješenjem imenovala novog v.d. ravnatelja Agencije za privatizaciju Ivice Bodulušića iz Livna, na mandatno razdoblje od tri mjeseca.