Livno: Prezentiran sustav za informacijsku podršku civilne zaštite

Riječ je o projektu koji je prošle godine Uprava za civilnu zaštitu HBŽ-a naručila od tvrtke ELZAS d.o.o. Sarajevo i koja je nakon provedenog javnog tendera ponudila najbolje uvjete.

Po riječima direktora Županijske uprave za Civilnu zaštitu Frane Laštre, cilj je projekta osiguranje efikasnog funkcioniranja i upravljanja Civilne zaštite u prirodnim i drugim nesrećama primjenom najsuvremenijih tehničko-tehnoloških rješenja.

Laštro je dodao da ovaj projekt treba stvoriti pretpostavke za izgradnju sustava za komunikacijsku i informacijsku podršku u operativnim centrima s aspekta tehničko-tehnoloških i organizacijskih rješenja, čiji krajnji rezultat treba biti izgradnja kompletnog sustava za komunikacijsko-informacijsku podršku na razini Federacije BIH, obavještajnog centra 112 po modelu zemalja Europske unije.

Realizacijom ovog projekta omogućit će se uvezivanje svih obavještajnih centara u FBiH s centrima u Europskoj uniji i opremanje županijskih i općinskih operativnih centara Civilne zaštite najsuvremenijom opremom.

(Fena)