Livanjska općina ne može sama zaštititi divlje konje

divlji konji, divlji konji, divlji konji, konj, seks, životinje, ljudi, spašavanje, Livno, divlji konji, krug, divlji konji, Cincar, Livno, borova glava, Livno, konji, prometna nezgoda

Odjel za gospodarstvo i inspekcijske poslove općine Livno organizirao je javnu raspravu o zaštiti livanjskih divljih konja. Na raspravu je došao iznenađujuće mali broj građana, a uopće nije bilo članova Općinskog vijeća koji bi trebali glasati o Prijedlogu odluke o zaštiti ove jedinstvene ergele. Odlukom je, između ostalog, predviđeno da se utvrdi vlasnička struktura ergele, stručni nadzor te organizira prehranjivanje i davanje soli, a predviđene su i novčane kazne za krađu, ubijanje i mučenje konja. Konstatirano je da je napravljena greška sa hranilicama na Borovoj glavi, gdje su konji često stradali u prometu, ali bili i lakše izloženi konjokradicama. Jedan od vlasnika, Frano Dalić iz Suhače, smatra da treba urediti lokve iznad Suhače i Kablića gdje su konji dalje od prometnica i gdje je zapravo njihovo najprirodnije stanište premda se kreću na relaciji od Korićine pa do Cincara i Borovog polja.

- Na visoravni Krug uz konje je i dosta ovčara, a poznato je gdje pase ovca, konj neće. Dešava se da stočari tjeraju konje ljeti jer im, kako kažu, popiju vodu iz lokava pa nemaju ovce. Početkom rata bilo ih je nekoliko stotina, danas ih je sve manje, posebno ždrebadi nema, što treba ispitati i nešto poduzeti - izjavio je Dalić.

 

Na raspravi su bili i livanjski slikari. Jedan od njih, Ivica Vlašić kaže da čak treba napraviti i spomenik ovim ljepotanima, te ih, u prvom redu, zakonom zaštititi od ljudi. Javna rasprava je pokazala da sama općina ne može realizirati ovaj projekt bez pomoći županijske, federalne i državne vlasti. Na raspravi se čulo mišljenje bivših vlasnika konja da je sada teško utvrditi koje je čiji konj, te da ih je najbolje ostaviti u prirodi kao kulturnu, prirodnu i turističku baštinu općine, županije i države.

LIVNO-ON LINE