Krava u Livnu zaražena antraksom

Krava u Livnu zaražena antraksom

Direktor Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije, Dubravko Kovačević, potvrdio je da su jutros Veterinarskom fakultetu u Sarajevu službenim vozilom na analizu upućena još tri uzorka krvi uginulih krava koje su juče na terenu pronašli veterinarski inspektori, a rezultati analize očekuju se danas ili sutra, prenosi Srna.

Kovačević je rekao da veterinarski inspektori intenzivno rade na terenu u suradnji s veterinarima, a na svaku dojavu o uginuću krava odlaze na lice mjesta, uzimaju uzorke krvi i uginule životinje uz asistenciju radnika Javnog poduzeća "Komunalno" propisno zbrinjavaju - spaljuju, nakon čega ostatke zakopavaju na dubinu od dva metra i zalivaju živim krečom kako ne bi došlo do kontaminacije zemljišta.

Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije uputila je apel vlasnicima krava da odmah prijave svako uginuće životinja kako bi veterinarski inspektori izišli na lice mjesta i uzeli uzorke krvi koji će biti poslati na laboratorijsku analizu da bi su utvrdio uzrok uginuća.

srna