Gradi se zelena tržnica u Livnu vrijedna oko 1,7 milijuna maraka!?

Gradi se zelena tržnica u Livnu vrijedna oko 1,7 milijuna maraka!?
Vrijednost ugovora je 1.730.000 KM, a rok za prijem ponuda za sudjelovanje u javnom pozivu je do 24. srpnja 2019. godine.

Podsjetimo, projekat je stopiran tj. poziv poništen 2017. godine iz razloga što je stavka koja se odnosi na izgradnju brisana iz proračuna.

Kako je ranije poslovni portal Akta.ba pisao idejni projekt koncipiran je tako da se prvenstveno zadovolje potrebe sadašnjih i budućih korisnika te da se poboljša kvaliteta tretiranog prostora, a samim time i okruženja.

Pored tržnice otvorenog i zatvorenog tipa, planira se formiranje parka sa zelenilom, popločanjem i prostorom za spomenik. Park je okružen postojećim prizemnim objektima kojima se mijenja namjena u uslužne sa prostorima za sjedenje na otvorenom.

Također, cijeli prostor koncipiran je tako da s omogućuje nesmetan pristup osobama s invaliditetom, a zadovoljeni su i svi uvjeti po broju parkirališnog prostora namjenjenog i stanarima okolnih objekata.