Buško jezero zagađeno i nije za kupanje

Buško jezero zagađeno i nije za kupanje

U upozorenju se navodi da su najnoviji rezultati kemijeske i mikrobiološke analize uzoraka vode iz Buškog jezera, koju je izvršio Zavod za javno zdravstvo FBiH, pokazali da voda iz dijela jezera u kojem preko ljeta osvježenje traži veliki broj kupača, prema bakteriološkim svojstvima "spada u kategoriju voda koje se u prirodnom stanju ne mogu upotrebljavati za kupanje i rekreaciju".

Srna