Akcija „Dani uređenja Livna“

Akcija „Dani uređenja Livna“
Tijekom akcije, koja će trajati do 18. lipnja, bit će uklonjene divlje deponije smeća uz prometnice, očišćene i uređene obale rijeka, očišćeni i uređeni potoci.
Predviđeno je čišćenje i uređenje školskih dvorišta, vrtića, okućnica te sadnja cvijeća i drveća. Pozivaju se svi građani općine Livno, direktori javnih poduzeća, škola i drugih javnih ustanova, članovi ekoloških udruženja, ribara i lovaca da aktivno sudjeluju u provođenju akcije i time doprinesu uljepšanju prostora u kojem žive i rade.
Odvoz prikupljenog otpada vršit će JP"Komunalno"d.o.o. Livno.

Sve informacije i obavijesti mogu se zatražiti kod koordinatora akcije Igora Rimca na telefon 206-226.

 

livno-online.com