Livnjacima i Duvnjacima duguju 100 milijuna maraka stare devizne štednje

Livnjacima i Duvnjacima duguju 100 milijuna maraka stare devizne štednje
Ukupna stara devizna štednja iznosila je oko 2 milijarde maraka, s tim da je oko 900 milijuna maraka bilo deponirano u tadašnju Privrednu banku Sarajevo, preko filijala koje su se nalazile po općinama.

"Banke naglašavaju kako su deponirana sredstva završila u Beogradu, a naše Udruženje ukazuje na činjenicu, da su preko odgovornih ljudi veliki iznosi novca, uglavnom građana FBiH, završili na Kanarskim i Kajmanskim otocima", kazala je Softić, dodavši kako su pojedini ministri, preko vlastitih tvrtki, sumnjivim transakcijama sudjelovali u financiranju određenih političkih subjekata.

Softićeva je najavila i podnošenje tužbe Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasbourg kojim će dokazati da vlasnici depozita u BiH ne mogu ostvariti povrat svoje imovine.

livno-online.com