Lasić ‘picao’ devet od deset sjednica

Dapače, gotovo u potpunosti preokupirani međustranačkim dogovorima i rekonstrukcijama Vlade, ali, naravno, ne zbog nerada i nesposobnosti, što je premijer još i naglasio, članovi Vlade u sasvim drugi plan stavili su kreiranje proračuna i programa rada Vlade, kako za 2009. godinu, tako i za tekuću 2010.

Zahtjevi za smjenu skupštinskog rukovodstva i za izglasavanje nepovjerenja Vladi, prevagnuli su nad potrebom za rješavanjem nagomilanih problema i deficitarnom realizacijom vlastitih programa rada institucija vlasti te proračunskim deficitom u iznosu višem od 2,5 milijuna konvertibilnih maraka.

Skupština Zapadno-hercegovačke županije, od planiranog 41 zakona u 2009. godini od kojih je čak 34 posto (14 zakona) dug iz prethodne, usvojila je samo trinaest zakona, odnosno 32 posto od plana, što znači da je broj usvojenih zakona iz Programa rada za 2009. godinu manji čak i od broja zakona koji su kao dug prebačeni iz 2008. godine.

Skupština nije punih šest mjeseci čak ni razmatrala ni jedan zakon. Za niz neusvojenih zakona, veliku odgovornost, pored Vlade, snose i zastupnici koji su dužni pratiti vlastiti program, upozoravati ministre te inicirati donošenje zakona, što do sada ni jednom nisu uradili, iako je jedanaest od dvadeset i troje njih profesionalno angažirano u Skupštini.

Jedanaest zastupnika ima zadaću svakodnevno, kao i ostatak radno angažiranog stanovništva, raditi na ispunjavanju svojih obaveza. Umjesto toga, zastupnici u Skupštini Zapadno-hercegovačke županije u cijeloj su 2009. godini na zasjedanjima proveli 6,5 osmosatnih radnih dana.

Prespavali godinu

I pored navedene angažiranosti tijekom godine, čak četrnaest zastupnika zabilježilo je jedan ili više izostanaka. Zastupnik Jadranko Lasić (HDZ 1990) nije bio nazočan na čak devet (od deset sjednica!!!), a četiri zastupnika cijelu su prošlu godinu prespavala, tj. nisu postavila ni jedno pitanje, pokrenula inicijativu ni sudjelovala u raspravi.

Zanimljivo je naglasiti da je jedan od njih profesionalno angažiran. A za tri godine mandatnog razdoblja, profesionalni zastupnik (!?) Hrvoje Sopta postavio je samo jedno pitanje, i to u 2007. godini.

slobodna dalmacija