Kasa ZHŽ prazna, zaposlenici strepe za plaću, a aktualna vlast optužuje bivšu

Široki Brijeg
Široki Brijeg
Ne moraju strahovati za posao, ali bi zbog nestašice novca u županijskoj blagajni mogli ostati bez plaća više mjeseci.

Zbog toga je predsjednik Vlade ZHŽ Zdenko Ćosić ovih dana sazvao sastanak ravnatelja svih škola kako bi im ministar znanosti i školstva Mario Bušić i ministar financija Radoslav Luburić priopćili teško financijsko stanje Županije.

Ministar Luburić je ravnateljima podijelio tekst o stanju financija u kojemu, među ostalim, piše da ukupni dug iznosi 45,8 milijuna maraka.

Samo po rješenjima Porezne uprave ZHŽ koja se odnose na neplaćene poreze i doprinose iz 2008. i 2009. godine, na naplatu čeka 10,8 milijuna maraka.

Dug prema dobavljačima iznosi 9,4 milijuna KM, za kratkoročne kredite 2,6 milijuna, za dugoročne kredite 11,3 milijuna, za neizmirene poreze i doprinose 21,2 milijuna maraka, za ostale obveze 1,5 milijuna, za srednje škole 582.000 maraka, za MUP 755.000 maraka i za ministarstva, upravu, sudstvo, zavode 667.000 maraka, te za topli obrok i prijevoz 517.000 maraka.

Ukupni mjesečni prihodi ZHŽ iznose 5,2 milijuna maraka, a obveze 4,6 milijuna maraka. To znači da za ostalo (branitelje, socijalnu skrb, porodiljske naknade, poticaje, sveučilište, jednokratnu pomoć, sudstvo, kulturne i sportske ustanove) ostaje tek 600.000 maraka.

- Upravo smo danas osigurali plaće za prosinac - rekao je predsjednik Vlade ZHŽ Zdenko Ćosić. Ali ako bi došlo do prisilne naplate dugova, onda bi svi zaposlenici mogli ostati više mjeseci bez plaće.

- Naš dug dostiže iznos od 46 milijuna maraka, taman kolike su godišnje plaće 2200 zaposlenih. Situacija je teška, ali ćemo se boriti da je prevladamo.

Kako su nastali toliki dugovi i tko je odgovoran za njih?

- Tko drugi može biti kriv nego Vlada. A prethodna Vlada, kojoj su na čelu bili Jurišić i Lijanovići, ponašala se kao pijani milijarder. Trošili nemilice na sve i svašta. No, da nisu bili baš pijani, pokazuju njihova obiteljska gospodarstva koja su u njihovu mandatu znatno narasla. Za to vrijeme dopustili su da su praktično svi zaposlenici radili na crno.

Čak inspektori i policajci, jer im nisu uplaćivani doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Tako sada na to ime Županija duguje više od 21 milijun maraka. Sramota, jer naša županija nije baš sirotinjska. E, sada bi taj dvojac Jurišić - Lijanović upravljao Federacijom i državom u koaliciji sa SDP-om. Mašala! - kaže Ćosić.

Petar Miloš | Slobodna Dalmacija