Još malo ćemo o boksitu: čiji je boksit uskladišten na Teretnoj željezničkoj postaji u Mostaru?

Još malo ćemo o boksitu: čiji je boksit uskladišten na Teretnoj željezničkoj postaji u Mostaru?
.. raspolaganje i u vlasništvo rudnicima boksita Široki Brijeg i Posušje 1.000 tona rude boksita s tri deponije Teretne željezničke stanice u Mostaru, radi njezine legalizacije i uklanjanja s ove lokacije. Tko je rudu dovezao u Mostar i čija je? To tek treba istražiti!

 

Vlada FBiH se suglasila da direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove može u njezino ime ustupiti na raspolaganje i u vlasništvo rudnicima boksita Široki Brijeg i Posušje 1.000 tona rude boksita s tri deponije Teretne željezničke stanice u Mostaru, radi njezine legalizacije i uklanjanja s ove lokacije.

Ovlašten je, također, da ovo ustupanje izvrši uz sporazum kojim će biti regulirano da rudnici preuzimaju obvezu da će, u slučaju da se pojavi osoba koja će dokazati vlasništvo nad dodijeljenim im boksitom, primljene količine kompenzirati rudom boksita ili financijskim sredstvima. Istovremeno je naloženo inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove da i dalje kontroliraju deponiranje i transport rude boksita na ovoj lokaciji.

Vladama Hercegovačkoneretvanske i Zapadnohercegovačke županije predloženo je da preko svojih uprava za inspekcijske poslove i županijskih policijskih uprava poduzmu mjere na sprečavanju širenja ove pojave koja negativno utiče na poslovanje rudnika. Mjere za sprečavanje mogu se provoditi, osim tijekom eksploatacije, i u fazama transporta s lokacija utovara do Teretne željezničke stanice Mostar putem prometnih inspektora, inspektora za trgovinu i policije.

 

Ovlašten je, također, da ovo ustupanje izvrši uz sporazum kojim će biti regulirano da rudnici preuzimaju obvezu da će, u slučaju da se pojavi osoba koja će dokazati vlasništvo nad dodijeljenim im boksitom, primljene količine kompenzirati rudom boksita ili financijskim sredstvima. Istovremeno je naloženo inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove da i dalje kontroliraju deponiranje i transport rude boksita na ovoj lokaciji, priopćeno je iz Federalne vlade.

Vladama Hercegovačkoneretvanske i Zapadnohercegovačke županije predloženo je da preko svojih uprava za inspekcijske poslove i županijskih policijskih uprava poduzmu mjere na sprečavanju širenja ove pojave koja negativno utiče na poslovanje rudnika. Mjere za sprečavanje mogu se provoditi, osim tijekom eksploatacije, i u fazama transporta s lokacija utovara do Teretne željezničke stanice Mostar putem prometnih inspektora, inspektora za trgovinu i policije.

TomoslavCity