Jablanica: Traži se pomoć SIPA-e i Tužiteljstva HNŽ-a zbog Granita

opcinsko vijece jablanica
opcinsko vijece jablanica

Naime, na sjednici Općinskog vijeća donesen je niz zaključaka vezanih za stanje u ''Granitu''. Općinsko vijeće Općine Jablanica traži od Općinskog suda u Konjicu da zbog nepostojanja pravnog subjektiviteta, odnosno brisanja iz registra Trgovačkog suda u Zagrebu stečajnog povjerioca „Graniti-Zagreb" d.o.o Zagreb, u skladu sa zakonskim propisima obustavi postupak prodaje nekretnina pokrenutom prema Zaključku o izvršenju prodajom imovine privrednog društva „Granit" d.d. Jablanica - u stečaju broj: 56 0 lp 026356 18 lp 2 od 22.10.2018. godine. Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Jablanica su izrazili nezadovoljstvo s dosadašnjim radom aktualnog stečajnog upravnika.

''S tim u vezi, Općinsko vijeće Općine Jablanica traži od stečajnog suca da preispita i ocijeni dosadašnji rad stečajnog upravnika u poduzeću „Granit" d.d. Jablanica - u stečaju, i u skladu sa Zakonom poduzme odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u pogledu odgovarajućeg rada stečajnog upravnika i zaštite interesa poduzeća'', navodi Općinsko vijeće.

Cijeneći stečajni postupak presedanom u sudskoj praksi, posebno u pogledu njegovog vođenja i dosadašnjih rezultata, kao i činjenicu da isti traje veoma dugo i mimo zakonom propisanih rokova, a imajući u vidu značaj prirodnog resursa i poduzeća „Granit" d.d. Jablanica - u stečaju, Općinsko vijeće Općine Jablanica zahtjeva od svih organa na svim nivoima vlasti da svako u okviru svojih nadležnosti i zakonom danih obaveza poduzme sve potrebne radnje u cilju okončanja stečajnog postupka konačnom revitalizacijom i reorganizacijom poduzeća „Granit" d.d. Jablanica- u stečaju.

Općinsko vijeće i Općinski načelnik traže od Predsjednika Općinskog suda u Sarajevu da u okviru svojih nadležnosti poduzme mjere u cilju što skorijeg okončanja stečajnog postupka od strane stečajnog suca, te osigura postupanje istog u skladu sa Zakonom.

''Zadužuje se Kolegij općinskog vijeća Jablanica, Općinski načelnik i Općinsko javno pravobraniteljstvo da kontinuirano nastave voditi aktivnosti praćenja rada u vezi daljeg vođenja stečajnog postupka i u suradnji sa Općinskim sudom u Konjicu kao i nadležnim stečajnim suce Općinskog suda u Sarajevu poduzmu sve mjere u cilju usvajanja stečajnog plana i okončanja stečajnog postupka'', navodi Općinsko vijeće.