Izgradnja autoceste kroz Hercegovinu se nastavlja, vlasnicima daju naknade

autocesta
autocesta
...predstavljaju noćne more, iz Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Čapljina, stižu lijepe vijesti, kako nam je rečeno, intenzivirani su radovi na izvlaštenju zemljišta na poddionici Zvirovići - Počitelj.

Imovinski odnosi problem

Time se stvaraju preduvjeti za skori nastavak radova na trasi autoceste kroz Hercegovinu. Govoreći o poslovima izvlaštenja koji su u tijeku, Darko Šimović, pomoćnik načelnika za geodetske i imovinsko-pravne odnose općine Čapljina, kaže: - Naši službenici i povjerenstva, zajedno s predstavnicima JP Autoceste FBiH, ovlaštenim sudskim vještacima i vlasnicima nekretnina, već mjesec i pol dana intenzivno rade na terenu. Obavljaju se terenski radovi, vode zapisnici kao priprema za sklapanje sporazuma o izvlaštenju nekretnina. Prema našim procjenama, za desetak dana završit ćemo taj posao, od Zvirovića do rijeke Neretve, odnosno kroz naselja Zvirovići, Trebižat, Dretelj i Šurmanci. Nakon što taj dio posla završimo, slijedi nastavak na drugoj strani Neretve, na trasi kroz naselja Počitelj, Ševaš Njive i Bivolje Brdo. Nakon što se odradi terenski dio posla, ovlašteni vještaci su dužni u pismenoj formi dostaviti svoje nalaze i mišljenja. Potom slijedi završna faza u našim prostorijama gdje će predstavnici JP Autoceste FBiH i vlasnici nekretnina sklapati sporazume o naknadi za izvlaštene nekretnine. Kad se to završi, strojevi mogu krenuti. - Pretpostavljamo da sada ide lakše s obzirom da imate iskustvo na poddionici Kravice - Zvirovići? - Nekada prije država je određivala naknadu za izvlašteno zemljište, sada odlučuje isključivo tržišna vrijednost, što je za vlasnike najpravičnija varijanta. Posao je uhodan, angažirana je nekolicina ovlaštenih vještaka, na dispoziciji vlasnicima je i naše povjerenstvo, tako da postupci idu brzo. Međutim, imamo probleme druge prirode, građani nemaju naviku na vrijeme rješavati svoje imovinske odnose pa tako u postupku moramo utvrđivati i stvarne korisnike nekretnina i tako od slučaja do slučaja presuđujemo i kome treba isplatiti naknadu. Treba izići na svaku nekretninu s vlasnikom i vještakom, te obaviti snimanje. Bez obzira bila nekretnina privatna ili državna, fizički treba obići svaki teren. Ova poddionica je puno duža od prethodne, ima skoro 11 kilometara, odnos državnog i privatnog vlasništva otrilike je 60 prema 40 posto.

Povezivanje s magistralom

Međutim, naše su procjene da ćemo terenski dio posla završiti za mjesec dana, naglašava Šimović. Inače, za dokidanje poslovičnih ljetnih gužvi na Graničnom prijelazu Doljani bitan je upravo prijelaz autoceste na lijevu obalu Neretve i njezino povezivanje s magistralom M-17 Mostar - Metković. Dojam je da se na nastavak radova na trasi koridora Vc kroz Hercegovinu, s obzirom na pokrenutu natječajnu proceduru, neće dugo čekati.

Vecernji.ba