Iz Mostara još brže do mora: EBRD odobrio kredit za izgradnju dionice autoceste Počitelj- Buna

autocesta
autocesta
...za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila financiranje projekata izgradnje autoceste Počitelj - Buna i trećeg lota dionice Zenica jug - Zenica sjever.

Radi se o novih 10 kilometara autoceste. Na taj način osigurano je dodatnih 60 milijuna eura za izgradnju koridora Vc. JP Autoceste FBiH uputilo je inicijativu Vladi FBiH da odobri postupak zaduženja za navedene dionice. Planirano je da se početkom slijedeće godine pokrene i natječajna procedura za izgradnju spomenutih dionica.

- U proteklom razdoblju intenzivno smo radili na završetku pripreme za građenje novih dionica i na pregovorima s međunarodnim financijskim insitucijama za njihovo financiranje. Kako smo usporedo sa završetkom natječajne procedure za izgradnju autoceste do Počitelja i drugog lota zeničke zaobilaznice završili i projekte do Bune, kao i trećeg lota zeničke zaobilaznice, sada je na državnim institucijama da se opredijele jesu li ovi infrastrukturni projekti u BiH od državnog prioriteta, istaknuo je direktor JP Autoceste FBiH Ensad Karić.

Dodao je kako je realno da do kraja godine započne izgradnja novih kilometara autoceste, ukoliko nadležne institucije obave svoj dio posla i završe proceduru odobravanja financiranja ovih dionica.

Do sada je za izgradnju koridora Vc osigurano 300 milijuna eura, i to za dionice: Počitelj - Međugorje, 100 milijuna eura, dužine 11 km, LOT 2 Zenica jug - Zenica sjever, 110 milijuna eura, dužine 8 km, Drivuša - Klopče, 30 milijuna eura, dužine 3 km, Počitelj - Buna i LOT 3 Zenica jug - Zenica sjever, 60 milijuna eura, dužine 10 km.

- Početkom slijedeće godine možemo imati u izgradnji novih 32 km autoceste na koridoru Vc, priopćeno je iz JP Autoceste FBiH.