HNŽ traži da 30 posto novih naknada za ceste ide županijama

asfaltiranje
asfaltiranje
... raspravljala o pokretanju snažnijeg investicijskog ciklusa izgradnje i moderniziranja regionalnih cesta, javlja Hrvatski Medijski Servis.

S obzirom na to da su između razina vlasti u F BiH u tijeku konzultiranja o načinu raspodjele naknade za ceste koja je krajem godine povećana za 15 pfeninga od čega 10 pfeninga ide za autoceste i brze ceste a 5 pfeninga za ostale ceste, Vlada je usvojila Odluku kojom se traži da raspodjela 5 pfeninga za F BiH ostane po dosadašnjem ključu raspodjele odnosno 45% F BiH, 30% županijama i 25% jedinicama lokalne samouprave.

Pored toga, od Vlade F BiH traži se da izvan snage stavi odluke o kategoriziranju cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste iz 2014. godine./HMS/