HNŽ: Plan radarskih kontrola za siječanj 2016. godine

POLICIJSKA UPRAVA MOSTAR

01.01.2016. Petak

M 17 Bijela 07,00-10,30

Salakovac 11,30-15,00

05.01.2016. Utorak

M 6/1 Gnojnice 07,00-10,00

Polog 10,45-15,00

11.01.2016. Ponedjeljak

M 17 Vrapčići 07,00-10,30

Šehovina 11,00-15,00

14.01.2016. Četvrtak

R 424 Mostar Sretnice 07,00-10,30

Miljkovići 11,00-15,00

20.01.2016.Srijeda

M 17/3 i lok. cesta Hodbina 07,00-10,00

Blagaj 10,30-15,00

22.01.2016. Petak

M 6/1 Međine 07,00-10,30

NGM-D. 11,30-15,00

26.01.2016. Utorak

M 17 Žitomislići 08,30-11,30

Potoci 12,00-16,00

30.01.2016. Subota

M 17 Sutina 07,00-09,00

Vrapčići 09,30-12,00

Bišće polje 12,30-15,00

POLICIJSKA UPRAVA ČAPLJINA

04.01.2016. Ponedjeljak

M 6 i M 17/3 Masline-Poprati 08,00-11,00

Hodovo-Rotimlja 12,00-15,00

05.01.2016. Utorak

M 6 i R 425a Trebižat-Zvirovići 09,00-12,00

Hrvatskih branitelja 13,00-16,00

08.01.2016. Petak

M 6 i R 425a Hrvatskih branitelja-Zvirovići 08,00-11,00

Struge-Gabela 12,00-15,00

10.01.2016. Nedjelja

M 17 Počitelj-Ševać Njive 08,00-11,00

Višići-Čeljevo 12,00-15,00

12.01.2016. Utorak

M 2 Ulaz u Neum 08,00-16,00

14.01.2016. Četvrtak

M 6 Muminovača-Domanovići 08,00-11,00

Gorica-Stolac 12,00-15,00

16.01.2016. Subota

M 17 Višići-Čeljevo 09,00-12,00

Tasovčići-Ševać P. 13,00-16,00

17.01.2016. Nedjelja

M 6 i M 17/3 Masline-Poprati 09,00-12,00

Hodovo-Rotimlja 13,00-16,00

19.01.2016. Utorak

M 6 i R 425a Hrvatskih branitelja-Zvirovići 08,00-11,00

Muminovača-Domanovići 12,00-15,00

21.01.2016. Četvrtak

M 6 i R 425a Trebižat-Zvirovići 08,00-11,00

Hrvatskih branitelja 12,00-15,00

23.01.2016. Subota

M 17 i R 425a Višići-Čeljevo-Počitelj 08,00-11,00

Trebižat-Zvirovići 12,00-15,00

25.01.2016. Ponedjeljak

M 17/3 R 425a Zvirovići 08,00-11,00

Hodovo-Rotimlja 12,00-15,00

27.01.2016. Srijeda

M 6 Bobanovo S.-Crnići 09,00-12,00

Gorica-Stolac 13,00-16,00

29.01.2016. Petak

M 6 i R 425a Trebižat-Zvirovići 08,00-11,00

Hrvatskih branitelja 12,00-15,00

30.01.2016. Subota

M 6 i M 17/3 Bobanovo-Crnići 08,00-11,00

Hodovo-Rotimlja 12,00-15,00

POLICIJSKA UPRAVA KONJIC

04.01.2016. Ponedjeljak

M 17 Podorašac 11,00-13,00

08.01.2016. Petak

M 17 Jablanica 10,00-13,00

13.01.2016.Srijeda

M 17 Ostrožac 10,00-14,00

22.01.2016. Petak

M 17 Paprasko 10,00-14,00

26.01.2016. Nedjelja

M 17 Čelebići 10,00-12,00