Hercegovina: Radarske kontrole za petak

Hercegovina: Radarske kontrole za petak

MUP ZAPADNO-HERCEGOVAČKE ŽUPANIJE

Stacionarni radari

M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude)

M-6 Ulica dr.Franje Tuđmana, Grude

M-6 Prispa, Grude M-6 Klobuk, skretanje za osnovnu školu

M-6 Vitina, pored osnovne škole

M-6 Donji Radišići (pored autopraonice "Medić")

M-6 Studenci, pored osnovne škole

M-6.1 Dobrič, općina Široki Brijeg

M-6.1 Rastovača, općina Posušje

M-6.1 Kočerin, kod osnovne škole

M-6.1 Trn, kod mosta na rijeci Ugrovači

M-6.1 Knešpolje, kod svadbenog salona "Sunce"

Nestacionarni radari

PU GRUDE

Najavljene radarske kontrole za 21. 07. 2017.

- PU GRUDE 16:00 do 17:30 sati R-420 u mjestu Gornji Zorići

PU ŠIROKI BRIJEG

Najavljene radarske kontrole za 21. 07. 2017.

- PU ŠIROKI BRIJEG 08:30 do 10:00 sati

M-6.1 u mjestu Trn

PU LJUBUŠKI

Najavljene radarske kontrole za 21. 07.2017.

- PU LJUBUŠKI 16:00 do 17:00 sati

M-6 u mjestu Klobuk, pored OŠ

PU POSUŠJE

Najavljene radarske kontrole za 21. 07.2017.

- PU POSUŠJE 10:00 do 11:30 sati R-420 u mjestu Batin

Stacionarni radari

M-6.1 Kolo, općina Tomislavgrad

M-6.1 Suhača, općina Livno

M-14.2 Ulica Jole Marića,

općina Drvar M-15 Izlaz iz mjesta Blažuj,

općina Tomislavgrad M-15 Ulica Gorička,

općina Livno

M-16 Kupres

M-16 Livno

Nestacionarni radari

SPECIJALNE POSTROJBE PROMETNE POLICIJE

Najavljene radarske kontrole za 21.07.2017.

- SPPP 08:30 do 13:30 sati Livno-Glamoč-Mliništa

22:30 do 03:30 sati Livno-Prisoje-Tomislavgrad

MUP HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Stacionarni radari Ulica Kralja Tomislava, Mostar NGM,

Mostar Nestacionarni radari

PU ČAPLJINA

Najavljene radarske kontrole za 21.07.2017.

- PU ČAPLJINA 08:30 do 11:00 sati M-6 Stolac-Gorica 12:00 do 15:30 sati M-6 Aladinići-Crnići-Bobanovo