Hercegovina ima tim vrhunskih kardiokirurga koji obavljaju sve operacije na srcu

Od ideje za ulazak u ovaj projekt u okviru SKB-a Mostar prošlo je svega nekoliko godina, a danas je tu tim vrhunskih kardiokirurga koji obavljaju sve operacije na srcu.

Već 125 operacija

- Do danas je na kliničkom Odjelu za kardijalnu kirurgiju u ovoj godini urađeno 125 operacija na otvorenom srcu. Za ovu godinu su odobrene 174 operacije ili u protuvrijednosti 2,314.967,00 KM. Važno je napomenuti da se u godišnjem planu od FFZO odredi najveći broj jednostavnih (bypass) operacija ali je stvarnost drukčija. Operira se sve više kompleksnijih bolesnika i rade se složenije operacije (kombinirano bypassi sa zaliscima i izmjenom pojedinih dijelova aorte) - rekao nam je prvi čovjek Kardiokirurgije u SKB-u Mostar Goran Đuzel. On i njegove kolege morat će usporiti tempo rada. Zbog ograničenih financijskih sredstava, do kraja godine se može odraditi još 50-ak operacija na otvorenom srcu. S druge strane, broj hitnih operacija je u porastu. - U zadnjih godinu dana je uvedeno pet novih operacija koje prije nisu rađene, a odnose se na kirurgiju aorte i sve rekonstruktivne operacije na srčanim zaliscima - rekli su nam naši sugovornici. Oni dodaju kako njihovi pacijenti nisu samo iz BiH, nego dolaze i iz zemalja Europske unije. Iako SKB Mostar tijekom cijele godine ima problema s opskrbom lijekovima i medicinskim materijalom, naznaka krize na Kardiokirurgiji nije bilo. - Zahvalnost dugujemo menadžmentu bolnice na čelu s prof. dr. Antom Kvesić koji su zaslužni da niti u jednom trenutku nije bilo obustave operativnog programa zbog bilo kakvih tehničkih ili materijalnih nedostataka, kao i velikoj podršci od KB Dubrava u kadrovskoj i edukacijskoj pomoći - naglasio je dr. Đuzel.

Sve u SKB-u Mostar

Danas SKB Mostar ima jednu od najopremljenijih i najstručnijih kardijalnih kirugija u državi u kojoj se operativno liječe sve bolesti srca. U prilog tomu govore i podaci da više nema potrebe za izdavanjem uputnica za liječenje u drugim centrima. - Svakako smo otvoreni za liječenje svih bolesnika iz cijele države, a naročito iz županija koje gravitiraju nama. Danas se na operaciju srca čeka 2 mjeseca, a ako se ukaže podrška za veći broj operacija, liste čekanja će biti manje - zaključuje dr. Đuzel. Odjel ima tri liječnika specijalista kardijalne kirurgije i tri specijalizanta. Ima jedinicu intenzivnog liječenja s četiri anesteziologa, a kapacitet je 300 operacija godišnje. Čeka se samo na odobrenje većeg broja operacija kako bi se radilo u punom kapacitetu.

Marko Karačić / vecernji.ba