Hercegovačka gorska služba sudjelovala u preko 300 akcija spašavanja

...u nepristupačnim planinskim i u urbanim sredinama. Djeluje već dvije godine,a za obavljanje poslova spašavanja ne dobijaju nikakvu novčanu naknadu , već naprotiv ulažu vlastito vrijeme , novac i tehnička sredstva kako bi mogli te zadatke izvršiti.

Sa Mihovilom Čuljkom, predsjednikom Upravnog odbora HGSS-a, razgovarali smo aktivnostima navedene službe,suradnji sa ostalim službama, kao i naredenim aktivnostima.

Može li se brojem reći koliko je bilo akcija spašavanja?

U svome kratkom postojanju u protekle dvije godine pripadnici HGSS-a su sudjelovali u preko 300 akcija spašavanja , od čega najveći broj(oko 250 ) čine akcije sprovedene tijekom Stanja elementarne nepogode u HNŽ kad su se u potpunosti stavili na raspolaganje svim građanima .Neke od tih akcija su bile složene akcije koje su uključivale angažman većeg broja spašavatelja i kordinaciju između određenih službi kako bi se izvršile, što je uspješno obavljeno. Od samog početka svjesni smo važnosti povezivanja sa ostalim službama iz regije. HGSS se nastoji povezati sa svim službama i do sada je ostvarila odličnu suradnju sa mnogim od njih , među kojima se nalaze : Hrvatska gorska služba spašavanja, Interventna spasilačka služba Mostar ,Dom zdravlja Mostar, Vatrogasna Postrojba Mostar, zatim GSS službe iz Širokog Brijega, Jablanice, D.Vakuf-Uskoplje, Foče, Zavidovića i dr. mjesta.

Koliko Hercegovačka gorska služba broji članova?

Trenutačno HGSS broji 45 članova od kojih je većina završila osnovne tečajeve spašavanja dok je nekolicina članova završila i specijalističke tečajeve među kojima ističemo tečaj helikopterskog spašavanja, tečaj speleospašavanja, tečaj spašavanja sa žičare, tečaj za voditelja potrage i dr.Međutim istakli bi i činjenicu da je HGSS prva služba u BiH koja u svojim redovima ima i nekoliko potražnih pasa koji predstavljaju važan segment u spašavanju unesrećenih.

Kako se financirate?

Kako je riječ o Udruzi građana financiranje naših aktivnosti je otežano činjenicom da nemamo stalni izvor prihoda niti smo financirani od institucija vlasti iako već imamo potpisane Ugovore o suradnji sa Gradom Mostarom i Heregovačko-neretvanskom županijom, ali nažalost dosada nismo naišli na pozitivan odgovor po tom pitanju , tako da se većina naših aktivnosti financira privatno od strane naših članova i manjim dijelom donacijama ljudi koji su prepoznali naš rad .Ali ta sredstva nisu ni približno dovoljna, jer materijalno- tehnička sredstva koja se koriste prilikom spašavanja i same obuke kroz koje prolaze naši članovi su skupe , tako da se nadamo da ćemo u budućnosti uspijeti riješiti pitanje financiranja jer bi time riješili jedan od važnijih problema .

Planirane daljnje aktivnosti i projekti?

Čitavo ovo vrijeme od svog osnutka provodi se kontinuirana obuka naših članova na svim vidovima spašavanja kroz razne tečajeve i seminare, kojim ih nastojimo educirati i dodatno pripremiti za moguće zadaće, tako da ćemo i u budućnosti koliko nam dozvole finacijska sredstva nastojati nastaviti tu praksu.Također jedna od aktivnosti koje provodimo je organiziranje predavanja za građanstvo, kojim ih nastojimo upoznati sa raznim temama vezanim za ekstremne sportove i aktivnosti u prirodi.

Izvor: hum.ba