HBŽ: Civilna zaštita poziva građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru

HBŽ: Civilna zaštita poziva građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru
- S obzirom da svake godine u ljetnome razdoblju zbog visokih temperatura i suše na prostoru Hercegbosanske županije izbije veliki broj prostornih požara, koji se često prošire i na visoke šume i ugroze naseljena mjesta te pričine značajne materijalne štete, pozivamo građane Hercegbosanske županije da ne pale vatru na otvorenom prostoru ( strništa, korovi i sl.) koja zbog nepažnje i nemara često izmaknu kontroli te ugroze prirodne resurse i ljudske živote - ističu iz Uprave civilne zaštite HBŽ-a.

Dodaju kako su u slučaju pojave požara građani dužni sami pristupiti gašenju početnih požara, a ako se požar ne može ugasiti, bez opasnosti za sebe i druge osobe, potrebno je odmah obavijestiti vatrogasno društvo na broj telefona 123, policiju na broj telefona 122 ili županijski Operativni centar civilne zaštite na broj telefona 200-965.

Ako građanin ne postupi na propisan način predviđene su kazne u iznosu od 250 do 750 KM što je pripisano člankom 3. županijskog Zakona o zaštiti od požara i Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara. Nadležni inspektori za zaštitu od požara će u suradnji sa pravosudnim organima i policijom poduzimati potrebne mjere i radnje protiv osoba koje budu osumnjičene za izazivanje požara.

Zakonom o šumama predviđene su kazne u iznosu od 1.000 do 5.000 maraka za Županijsko šumsko gospodarsko društvo ili drugu pravnu osobu ako ne osigura monitoring i čuvarsku službu i ne poduzme preventivne mjere zaštite od požara. Za osobe koje lože vatru u šumi ili na šumskom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume predviđene su kazne od 500 do 3 000 maraka./Fena