Zasad ništa od besplatnog prijevoza za grudske učenike

Grude
Grude
Bila je donešena odluka o besplatnom prijevozu, ako je udaljenost kuće od škole duža od 2 kilometra, no davanje potvrda svoj djeci, dovelo je do problema.

Prema načelnikovom priopćenju, škole su neodgovorno izdavale potvrde i onim učenicima čija je kuća udaljena od škole i manje od jednog kilometra, tako da je broj učenika osnovnih škola koji koriste prijevoz udvostručen u odnosu na prošlu godinu.

Isto tako Županija je odgodila odluku o participaciji prijevoza učenika srednjih škola do nove godine, pa se zbog toga načelnik Marić odlučio na staru participaciju općine od 35 % za sve učenike osnovnih i srednjih škola Ova odluka se primjenjuje za studeni i prosinac 2011. godine, a za drugo polugodište ćemo pokušati pronaći trajnije rješenje, kazao je u priopćenju načelnik općine Grude Viktor Marić.

BOBOSKA.COM