Ljubo Grizelj: Novi projekti promijenit će izgled Gruda

... kojega je, kao načelnik,mijenjao i u vrijeme bolesti. Grizelj je ovim dobio povjerenje političkih stranaka, svog HDZ-a i HSP-a, te nekoliko neovisnih kandidata, a sada mu predstoji politička jesen kada mu povjerenje za obavljanje dužnosti mora dati narod. U intervjuu za Večernji list Grizelj se osvrnuo na dosadašnji period u mandatu, kao i onaj koji predstoji

Gospodine Grizelj, prošlo je mjesec i pol dana otkad ste preuzeli mjesto načelnika općine Grude. Možete li nam reći u kakvoj se situaciji nalazi općina? 
Stanje u općini Grude je u proteklih mjesec i pol u potpunosti stabilizirano. Nakon razdoblja jednogodišnje krize u radu općinskoga vijeća i višemjesečne blokade u radu općinskih službi, općina u svim svojim segmentima efikasno funkcionira. Nakon imenovanja predsjednika OV-a i v.d. načelnika krajem lipnja, te usvajanja proračuna sredinom srpnja stvoreni su svi uvjeti za neometano funkcioniranje OV-a i općinskih službi u punom kapacitetu.

U svibnju ove godine ste imenovani za predsjednika ogranka HDZ-a, te ste najavili demokratizaciju i veće jedinstvo među članovima stranke. Radi li se uspješno na tome?

Kao novoizabrani predsjednik OO HDZ-a BiH, skupa s vodstvom i ostalim članovima OO intenzivno smo radili na demokratizaciji u stranci kao i njezinom otvaranju prema različitim društvenim skupinama. O svim bitnim pitanjima u stranci se raspravlja i odlučuje na najdemokratskiji mogući način i pri tome smo postigli puno jedinstvo među članstvom.

Premda je rano o ovome govoriti, čitatelje sigurno zanima, ako bude potrebno hoće li HDZ u koaliciju s HDZ-om 1990. ili s HSP-om s kojim sada koalira u Grudama?

Još prije moga imenovanja na stranačkim tijelima su doneseni zaključci da HDZ BiH na općinskim izborima nastupa samostalno i za OV i za načelnika. Nakon što budu poznati izborni rezultati, neovisno o rezultatu, stranka će ponuditi koalicijske odnose prvenstveno strankama članicama HNS-a. O mogućim drugim kombinacijama, kad je koaliranje u OV-u u pitanju, trebat će prije svega raspraviti na stranačkim tijelima i o tome donijeti odgovarajuće odluke.

Kakvu predizbornu kampanju vi namjeravate voditi i kakvu očekujete od svojih protukandidata?

Predizborna kampanja koju ćemo voditi temeljit će se na izravnom i neposrednom kontaktu s biračima, strpljivim sagledavanjem potreba stanovnika iz svih zaselaka, sela, MZ i samih Gruda, njihovim maksimalnim uvažavanjem i ugrađivanjem u naše poslijeizborne programe.

Od protukandidata očekujem fer i korektno ponašanje tijekom kampanje što ćemo mi svakako činiti.
Smatrate li da se možete dobro nositi s odgovornošću i dozom stresa koje posao načelnika, u ovako maloj i kompliciranoj sredini, nosi? 
Nije ovo ni više ni manje stresan posao od svakodnevnih poslova koje ja obavljam, a sredina će, bez obzira kakva je, reagirati onako kako se ja budem ponašao u ovom okruženju. Ako se ja budem ispravno postavljao prema sredini, sigurno će to ona na odgovarajući način znati cijeniti.

Ovog ljeta radi se nogostup koji financira Općine Grude, te novi asfalt što financira J.P. Ceste FBiH. Postoje li još neki projekti koji se mogu odraditi do listopadskih izbora?

Paralelno s postavljanjem novog sloja asfalta na prometnicu Klobuk-Gorica u središtu Gruda popločan je i nogostup u duljini od 1,5 km uz glavnu prometnicu, a u tijeku je izrada nogostupa u duljini od 120 m, radovi na kanalizacijskom sustavu u Ulici S.S. Kranjčevića, te njezino presvlačenje novim slojem asfalta.

Osim toga trenutačno u ovom trenutku imamo pripremljenih projekata u vrijednosti od oko 400.000,00 KM. Radi se o različitim projektima po mjesnim zajednicama, od izrade krova na školskoj dvorani u Tihaljini, radova na Domu Medovići, ulaganja u kanalizacijski sustav u Grudama, asfaltiranja lokalnih prometnica, popravka postojećih nerazvrstanih putova, postavljanja javnih rasvjeta u nekim MZ i sl. Finacijska konstrukcija za sve ove projekte je u cijelosti zatvorena, te je njihova realizacija u punom tijeku.

Ako u listopadu postanete načelnik voljom naroda, koje je važnije projekte realno očekivati?

Dosad spominjanu problematiku prometnog rješenja Gruda ponovno ćemo vratiti u središte zbivanja koristeći maksimalno mehanizam suradnje s višim razinama vlasti, od županije do Federacije. Već u ovoj fazi obavljanja dužnosti urađen je niz kontakata na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na postojećoj trasi južne obilaznice s optimističnim naznakama rješavanja ovog slučaja.

Od uspješnog rješavanja prometnih problema Gruda u mnogome će ovisiti rješavanje urbanističkih problema gdje imamo jednu viziju kvalitetnog rješenja središnjeg gradskog trga sa svim svojim pratećim sadržajima. Planiram ulagati u objekte predškolskog i školskog obrazovanja, te proširiti kapacitet školskih objekata. Prioritetno rekonstrukcija osnovnoškolske športske dvorane u Grudama i športske dvorane OŠ u Drinovcima.

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje smatram temeljem u izgradnji jednog kvalitetnog i zdravog društva, tako i same općine Grude, stoga je potrebno mladima ponuditi što bolje uvjete za rad. Osim toga predstoji nam niz ulaganja u objekte komunalne, cestovne i ostale infrastrukture kao što su vodoopskrba, kanalizacija, lokalne ceste i poljski putovi. Sportu ćemo vratiti 2% proračunskih sredstava, te ćemo razviti neke nove modele materijalne potpore studentima slabijeg imovinskog stanja.

Jeste li upoznati s tim u kojoj je fazi privatizacija grudskih poduzeća koja su u vlasništvu županije, ali nisu u nikakvoj funkciji?

Prije nekoliko dana je održan sastanak s novoimenovanim direktorom Agencije za privatizaciju na kojem se raspravljalo o cijelom setu privatizacijske problematike, kad su Grude u pitanju, kao što su Duhan produkt, hotel Grude i Bekija. Iako općina nema izravnih ingerencija kad je u pitanju privatizacija, jasno smo izrazili želju da budemo aktivni akteri u privatizaciji navedenih poduzeća jer nam je to od ključne važnosti za konačno prostorno, prometno i urbanističko rješenje samih Gruda. Nije to samo gospodarsko pitanje nego i opće društveno. Od županijske Agencije za privatizaciju smo dobili ohrabrujuća uvjeravanja da ćemo imati maksimalnu operativnost s njihove strane kad je u pitanju privatizacija poduzeća.

Planiramo riješiti i sve potrebe za nedostajućim poslovnim prostorima kad su u pitanju potrebe kulturnih institucija, nevladinih udruga, sportskih društava i slično. Kroz suradnju s Vladom ZHŽ- a riješiti pitanje objekta stare policijske stanice na način da se on stavi u funkciju jednog manjeg stambeno-poslovnoga objekta. Kad je hotel Grude u pitanju, on bi trebao biti jedan polivalentni prostor.

Od sadržaja javnog parkirališta, preko ugostiteljskih, trgovačkih, smještajnih i ostalih sadržaja, do jedne više funkcionalne dvorane u koju bi se moglo smjestiti oko 300 ljudi. Želja mi je da za takav objekt nađemo kvalitetnog investitora, a ni općina Grude neće strahovati investirati i surađivati u stvaranju jednog takvog objekta.

Imate li viziju oporavka financijske situacije u općini Grude u budućnosti?

Općina kratkoročno gledano financijski stoji dobro. Nema u bitnim stavkama dospjelih, a neplaćenih obveza ni prema radnicima, ni prema dobavljačima, ni kreditorima. Obveze općine temeljem pravomoćnih i ovršnih sudskih presuda, imaju svoju financijsku protežu u potraživanjima općine Grude, temeljem istih takvih presuda i drugih financijskih potraživanja.

Navedena situacija se rješava sporazumno ili dogovorno s općinskim vjerovnicima. Dugoročnije gledano općinu Grude čeka otplata obveza prema robnom kreditu kojim je financirana izgradnja vodoopskrbnog sustava gdje već sad pokušavamo naći kvalitetna rješenja kroz suradnju s višim razinama vlasti u BiH.

Već u ovoj fazi krenuo sam s rješavanjem problema, i očekujem da će se naći kvalitetno rješenje otplate navedenog kredita. Ključ stabilizacije financija kad su u pitanju tekuće proračunske pozicije tražit ćemo u povećanju neporeznih prihoda, što je zapravo naša dugoročna strategija. Radi se o prihodima od hidroelektrane, carinskog terminala i carinarnice, i od komunalnih naknada koji bi nam trebali godišnje donositi gotovo dva mil. KM.

Cilj je povećati vlastite neporezne prihode, zaustaviti trend pada poreznih prihoda, prije svega prihoda od neizravnih poreza kao što su PDV i naknade za ceste. Očekujući stabilnu političku vertikalu prema višim razinama vlasti, osigurat će se kvalitetna suradnja na transferima viših razina za kapitalne projekte.

Vjerujem da su ove analize i procjene temeljene na realnim pretpostavkama i da će se najveći dio njih u mandatnom periodu i ostvariti, a ja ću učiniti sve da se to i dogodi.

Izvor: Vecernji.ba