Krenica turističko odredište

Među brojnim neiskorištenim potencijalima tu je i jezero Krenica koje se nalazi u Drinovačkom polju. Kružnog je oblika promjera 300 m. Duboko je oko 47 m i nikad ne presušuje. Od Gruda je udaljeno 12 km.

Pune ga podzemni izvori, iako ga okružuju oranice i livade s istočne strane, kao i hrastova šuma sa zapada. Međutim, za ovaj prirodni fenomen znaju tek rijetki, zbog čega je Općinsko vijeće Gruda pokrenulo inicijativu da se ovo jezero pretvori u sportsko-rekrecijsko-kulturni centar.

Prema riječima predsjednika Općinskog vijeća Grude Josipa Šimića, ideja je da se na dijelu jezera napravi plaža, na koju bi zbog blizine dolazili i kupači iz Hrvatske. Drugi dio jezera bio bi prilagođen za sportski ribolov. Oko jezera su zamišljeni razni sportski tereni, kao i izgradnja raznih objekata poput hotela, ugostiteljskih objekata, muzeja i sl. "Od načelnika smo zatražili detaljno analizu i izvješće o postojećem stanju na jezeru Krenica nakon čega ćemo poduzeti daljnje korake ka konačnom uređenju jezera. Prije svega bismo trebali voditi računa o stavovima stručnjaka o mogućnostima iskorištavanja ovog prostora te da se na temelju toga krene u izradu projektne dokumentacije", navodi Šimić.

Općina Grude bi trebala biti nositelj tog projekta i zajedno s partnerima kao što su turističke zajednice i više razine vlasti zaštititi daljnju devastaciju Krenice. "U Grudama je prisutan snažan poduzetnički duh i ne sumnjam da će nakon što se ostvare svi preduvjeti naši poduzetnici uložiti svoj kapital te tako biti glavni pokretači razvoja turizma, prvenstveno mislim na razvoj seoskog turizma", kaže Šimić. U blizini se nalazi i prirodni fenomen Vrbina gdje bi trebalo planirati uređenje turističke staze te rodna kuća hajduka Andrijice Šimića.

Crveno i Modro jezero

Uz ovo jezero se vežu i brojne legende i priče koje se prenose s naraštaja na naraštaj i uvijek iznova izazivaju zanimanje, ali i strahopoštovanje prema ovom jezeru. Jedna od njih, ujedno i najpoznatija je i legenda o starom Gavanu. Naime, prema prepričavanju naroda, Gavanova kuća je bila na mjestu današnje Krenice. Sv. Petar je pozdravio oholu Gavanovu ženu riječima: "Bog ti dao, bi li mi dala komadić kruha da pojedem", a ona je odgovorila: "Što će meni Bog tvoj dok je meni živ Gavan moj". Iz tog sukoba nastao je strašan potres i tamo gdje su stajali dvori, posta jezero. Gavanica bježi s dvoje djece; muškim i ženskim, prema brdu, a voda za njom. Tek kad baci muško dijete, spasi se, a na mjestu gdje je dječak bačen, posta ponor! Otvori se i kanal (Matica - rječica koja ponire u blizini Krenice) do ponora kuda je žena bježala s djecom. Gdje god je Gavan imao dvore, postaše jezera, pa tako Crveno i Modro jezero u Imotskom. Mještani okolnih sela prepričavaju i legendu o vilama i njihovu obećanju koje su dali u obližnjoj Vrbini, mjestu koje se kao fenomen može mjeriti i s imotskim jezerima. Uostalom, u Krenici je davno ronio i svašta vidio i vitinski lovac Levan kojeg opisuje fra Martin Mikulić u svojim pripovijetkama iz devetnaestog stoljeća.

VL / grude-online.info