FOTO  Promidžba kampanje „Korupcija ti uzima sve“ u Grudama

Promidžba kampanje „Korupcija ti uzima sve“ u Grudama
...policijski službenici Policijske postaje Grude organizirali su promidžbu navedene kampanje dijeljenjem promotivnih materijala građanima na području koje pokriva...

...Policijska Postaja Grude. Također, promotivni materijal dijeljen je i učenicima područnih osnovnih škola na području općine Grude, te učenicima srednje škole u Grudama i djelatnicima istih, a u cilju buđenja i podizanja svijesti građana o korupciji kao negativnoj pojavi i zlu društva.

Podjelu promotivnih materijala vezano za ovu kampanju te prezetaciju iste ispred PP Grude uspješno su organizirali i realizirali Damir Pandžić, pomoćnik Zapovjednika PP Grude i Slaven Majić, policijski službenik PP Grude zadužen za kontakte s građanima u sklopu projekta „Rad policije u zajednici“.

korupcijatiuzimasve2.jpg
korupcijatiuzimasve3.jpg
korupcijatiuzimasve4.jpg
korupcijatiuzimasve5.jpg
korupcijatiuzimasve1.jpg

grude-online.info