Federalne inspekcije stigle u Hercegovinu uoči praznika

Više desetaka inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove i porezne uprave su uoči prvosvibanjskih praznika stigli u Hercegovinu i započeli temeljite provjere. Zanimljivo je kako je ovo prvi veći kontigent inspektora nakon dolaska nove vlasti u Federaciji BiH koju čine SDP BiH, SDA, HSP BiH i Narodna stranka Radom za boljitak. Rad ovih inspekcija započeo je u velikim tržnim centrima i središtima uoči najvećih gužvi i poslova. Iako je rad ovih inspekcija postao ‘uobičajen', valja reći kako je posve prijeporno uopće postojanje Federalne uprave za inspekcijske poslove budući da se otvoreno miješaju u nadležnosti županijskih institucija kojima su ovakve vrste poslova gotovo u isključivoj nadležnosti.

Političke odluke

No, budući da se u Federaciji BiH čak i presude Ustavnoga suda podešavaju potrebama i odlukama ‘većine', tako je posve zanemarena presuda donesena još prije pet godina kada je ocijenjeno da zakonom o Federalnoj upravi za inspekcijske poslove krši Ustav FBiH. Jasno se tom presudom navelo da je u ovome slučaju oslabljena uloga županija što i jest cilj bošnjačkim vlastima. No, unatoč svemu Ustavni sud je naveo da ‘Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine u dijelu kojim se uređuje organizacija, djelokrug te prava, dužnosti i odgovornosti županijskih inspekcija, nisu u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine'.

Pojašnjeno je da se zakon nije mogao donijeti i da ne spada u isključivu nadležnost Federacije. Jasno je istaknuto kako isključive ovlasti u oblasti inspekcija imaju županije prema vrijedećem Ustavu Federacije BiH. "Sa stajališta stvari koja se uređuje zakonom, Ustavni sud Federacije je pošao od odredbe članka III.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je propisano da županije imaju sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti, te odredbe člana IV.7.20.(1)d) Ustava Federacije, kojom je propisano da je, pored ostalih nadležnosti utvrđenih u ovom Ustavu, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nadležan za donošenje zakona o vršenju federalne vlasti", navodi se u presudi Ustavnoga suda FBiH.

Negiranje suda

Izuzev u određenim oblastima gdje se dopušta mogućnost rada federalnih inspekcija, posve je sporno to što se nastoji postaviti hijerarhijski u odnosu na županijske institucije. "Po ocjeni Ustavnog suda Federacije, za pitanja uređena zakonom koja se odnose na organizaciju, djelokrug te prava, dužnosti i odgovornosti županijskih inspekcija, suglasno članku III.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine nadležna je županija, jer u konkretnom slučaju županije, odnosno županijska zakonodavna tijela nisu svoje ovlasti prenijele na federalnu vlast, za što postoji mogućnost suglasno odredbi članka V.1.2.(1) u vezi s članhom V.2.6.b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine", navodi se u presudi Ustavnoga suda Federacije BiH iz 2006. godine.

Valja reći da su prema Ustavu FBiH u ovlasti županija isključivo oblast kulture i obrazovanja, no ova ministarstva prešutno, kao i ova uprava za inspekcije godinama troše novac poreznih obveznika.

izvor: vecernji.ba