Evo koje osobe su oslobođenja plaćanja participacije za zdravstveno osiguranje

Evo koje osobe su oslobođenja plaćanja participacije za zdravstveno osiguranje

...žurno usklađivanje Županijske odluke o participaciji koja je trenutno na snazi s Federalnom odlukom o participaciji koju je Federalni Parlament donio 2009. godine.
Izravna posljedica neusklađenosti navedenih akata ogleda se u činjenici, da već 7 godina participaciju, kroz kupovinu markica ili prilikom korištenja zdravstvenih usluga, plaćaju građani koji su oslobođeni te vrste plaćanja.

Naime, s ciljem izjednačavanja prava pacijenata u FBiH, Federalni parlament je 2009. godine donio Odluku o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, kojom je, između ostalog, precizno definirano koje osobe su oslobođenja plaćanja participacije, a radi se o sljedećim osobama:

• djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života,
• žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice zdravstvenih usluga u svezi s prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice,
• vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više,
• civilne žrtve rata i invalidi sa utvrđenim invaliditetom preko 60%,
• članovi porodica šehida odnosno članovi porodica poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine,
• penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
• lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
• osigurana lica - štićenici socijalnih ustanova,
• osigurana lica - korisnici socijalne zaštite,
• raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku,
• osigurana lica koja su dobrovoljni davaoci krvi, i to lica koja su darovala krv 10 i više puta,
• osigurana lica - darovatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,
• osigurana lica koja su prijavljena kod zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.
• Od plaćanja participacije oslobođena su osigurana lica koja boluju od sljedećih bolesti, i to samo za korištenje zdravstvene zaštite za tu bolest:
• malignih oboljenja,
• bubrežnih bolesti na dijalizi,
• oboljela od tuberkuloze,
• HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti,
• epilepsije,
• sistemskih autoimunih bolesti,
• hemofilije,
• inzuloovisnog dijabetesa,
• paraplegije i kvadriplegije,
• mišićne distrofije,
• multiple skleroze,
• cerebralne paralize,
• duševnih poremećaja

Kantoni/županije su bili obvezni u roku 60 dana uskladiti vlastite propise s ovom odlukom. Sve županijske vlade, njihova ministarstva zdravstva i zavodi zdravstvenog osiguranja koji nisu uskladila svoje propise snose krivicu, jer se već godinama naplaćuju premije zdravstvenog osiguranja osobama koje nisu obveznici plaćanja participacije.
Jedna od tih županija je i HNŽ. U HNŽ-u i dalje je na snazi Odluka o premiji-sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju HNŽ-a iz 2006. godine, a koja nikada nije usklađena s Federalnom odlukom iz 2009. godine.
Uvođenje „markica" je možda i dobro rješenje, ali može važiti samo za osobe koje su obveznici plaćanja participacije, odnosno, ne nalaze se na popisu osoba oslobođenih plaćanja participacije. Sve dok se na Skupštini HNŽ-a ne donese nova, usklađena Odluka o participaciji i dalje će se nastaviti s kršenjem prava gore navedenih kategorija stanovništva.
Zbog svega navedenoga, 30.10.2015. Povjerenstvu za zdravstvo Skupštine HNŽ-a smo uputili službeni Zahtjev i zatražili žurno usklađivanje akata. Nikada nismo dobili odgovor na naš dopis.
Na ovaj problem željeli smo ukazati i obraćanjem na tematskoj sjednici Skupštine koja je održana 30.12.2015. godine, na kojoj se raspravljalo o Proračunu ZZO HNŽ- a. Premda smo na vrijeme, sukladno propisanim procedurama, poslali zahtjev za obraćanje na Skupštini, to nam nije omogućeno. Naknadno smo dobili dopis od predsjedatelja Skupštine HNŽ-a u kojem nam sugerira da „Inicijativu" dostavimo u pisanom obliku sa obrazloženjem na protokol Skupštine HNŽ-a, te da će nam obraćanje biti omogućeno kada navedena „Inicijativa" bude na dnevnom redu..
Nama je prije svega neprihvatljivo, da se ukazivanje na dugogodišnje kršenje prava i nepoštivanje zakona, naziva Inicijativom. To je za nas bio ZAHTJEV za žurno usklađivanje akata.
18.01.2016. godine, ponovno smo uputiti Zahtjev. Ovaj put adresirano na predsjedatelja Skupštine HNŽ-a, uz koji smo priložili i onaj prvi, na kojem se vidi broj i datum protokola. Čak smo uz riječ Zahtjev, ovaj put dodali i riječ Inicijativa, da bi nadležnima bilo jasnije. I ovaj put tražili smo isto, a to je, da se prestane s naplatom participacije osobama, koji nisu obveznici plaćanja iste.
Odgovor još uvijek čekamo.
Iskreno se nadamo da će predsjedatelj Skupštine HNŽ-a ozbiljno razmotriti i uvažiti naš Zahtjev, te poduzeti konkretne aktivnosti da se prestane s praksom kršenja prava u oblasti zdravstvene zaštite djece, učenika, studenata, vojnih i civilnih invalida, nezaposlenih, socijalnih kategorija, umirovljenika i dr.


Marin Bago, predsjednik Mreže Naše društvo