EP HZHB: Dnevni tarifni stavovi prema ljetnom računanju vremena

Budući da se od nedjelje 27. ožujka ove godine prelazi na ljetno računanje vremena, i dnevni tarifni stavovi pomiču se također za jedan sat.

Tako će se od 8.00 do 14.00 i od 17.00 do 23.00 sata primjenjivati veći dnevni tarifni stavovi za utrošak električne energije, a manji od 23.00 do 8.00 sati, i od 14.00 do 17.00 sati, te nedjeljom cijeli dan.

ephzhb.ba