Elektroprivreda HZ HB ostvarila dobit veću od 40 milijuna KM

Pokazatelji izvrsnoga poslovanja JP Elektroprivreda HZ HB najbolji su od osnutka poduzeća. Proizvedeno je 2.604,67 GWh električne energije, što je za 34% više nego u 2009. godini.
Poduzeće je rentabilno poslovalo i ostvarilo bruto dobit od 40.746.515,00 KM.
Ukupni bruto prihodi ostvareni najvećim dijelom od prodaje električne energije i prihoda od usluga iznose 382.991.119,00 KM, što je za 23% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Različite investicije u 2010. godini po svim organizacijskim jedinicama poduzeća realizirane su u visini od 58.079.941,00 KM. Ulaganjima u distributivnu mrežu smanjeni su gubitci na distributivnim naponskim razinama za 1,3 % u odnosu na 2009. godinu, dok je ostvareni stupanj naplate potraživanja 98,73 %. na razini europskoga prosjeka i veći je za 1,73 % od planiranoga. U strukturi potrošnje električne energije na srednjem i niskom naponu u 2010. godini kućanstva su sudjelovala sa 60,3 % , dok je 39,7 % potrošnja ostalih kategorija kupaca.


Razlozi za ovakve rezultate poslovanja ponajprije su uspješno upravljanje, dobra koordinacija rada svih struktura poduzeća, izuzetno povoljne hidrološke prilike koje su obilježile proteklo razdoblje, te racionalno korištenje raspoloživih resursa JP Elektroprivreda HZ HB. Nadzorni je odbor, uz sve pohvale učinkovitoj poslovnoj politici Uprave JP Elektroprivreda HZ HB, na njezin prijedlog usvojio i plan poslovanja za 2011. godinu, kao i trogodišnji plan. Osnovne značajke ovogodišnjeg plana su nastavak realizacije započetih i pokretanje novih projekata sukladno odlukama većinskoga vlasnika poduzeća Vlade Federacije BiH.


Pouzdana, sigurna i kvalitetna opskrba električnom energijom kupaca na svim naponskim razinama, smanjenje gubitaka i zadržavanje postignutoga stupnja naplate potraživanja za isporučenu električnu energiju.
Uprava poduzeća će se i nadalje ustrajno raditi na praćenju i smanjenju troškova poslovanja u svim segmentima gdje je to moguće, uz uspješno upravljanje i nastavak ulaganja u kadrovske potencijale JP Elektroprivreda HZ HB .