DONACIJA Hercegovačke općine dobile vrijednu vatrogasnu opremu

DONACIJA Hercegovačke općine dobile vrijednu vatrogasnu opremu
UNDP

Veleposlanica Republike Češke u BiH Ivana Hlavsová i rezidentna predstavnica, UNDP u BiH Steliana Nedera danas su uručile načelnicima i predstavnicima općina Bileća, Konjic, Jablanica i Nevesinje suvremenu opremu za gašenje požara u vrijednosti od 120.000 KM. Vlada Češke je osigurala sredstva, općine sufinancirale, a UNDP realizovao nabavku u okviru projekta Upravljanja rizikom od požara. 

Potrebe općina za najnužnijom opremom za gašenje požara utvrđene su u izvještaju Procjene kapaciteta za odgovor na katastrofe i Mape puta za BiH objavljenom u prosincu 2018. godine. Ovom prilikom veleposlanica Republike Češke u BiH Ivana Hlavsová je istaknula: "Izuzetno mi je zadovoljstvo da mogu prisustvovati današnjem uručivanju potrebne opreme civilnim zaštitama četiri općine u Bosni i Hercegovini  čije stanovništvo je gotovo svake godine izloženo opasnosti od požara. 

Projekat Upravljanja rizikom od požara u Bosni i Hercegovini, koji Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke financira kroz program Humanitarne pomoći, implementira UNDP u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Federalnom upravom civilne zaštite FBiH i Republičkom upravom civilne zaštite RS. Iskreno se nadam da će, ova pomoć kroz doniranu opremu kao i trening vatrogasaca iz navedenih općina koji realizira ekspert za požare iz Republike Češke, doprinijeti boljoj spremnosti i otpornosti na požare civilnih zaštita u ove četiri općine".

Šume i šumsko zemljište pokrivaju oko 48.3% teritorije zemlje. Poplave i požari su prepoznati kao opasnosti koje se najčešće ponavljaju u BiH. U proteklih deset godina zemlju je pogodilo više šumskih požara koji su prouzrokovali direktne štete u vrijednosti od približno 60 milijuna USD, dok je vrijednost prijavljenih neizravnih šteta bila čak viša. 

Rezidentna predstavnica UNDP u BiH Steliana Nedera je naglasila: "U jeku covid-19 pandemije, svjedoci smo da katastrofe mogu u trenu uništiti ekonomiju i razvojne napore ostvarene tijekom niza godina, što može rezultirati smrtnim slučajevima, raseljavanjem, štetama. Istovremeno se možemo suočiti s više katastrofa, što je bio slučaj s požarim tijekom pandemije ove godine. Ova oprema će doprinijeti boljoj otpornosti na požare i zaštiti života 49.500 stanovnika ove četiri općine".

Općinske službe civilne zaštite su dobile na raspolaganje dronove, disajne aparate sa karbonskom bocom, odijela, maske, zaštitne naočale, prsluke, štitnike i čizme za gašenje šumskih požara, radne pantalone, LED i ručne lampe za vatrogasce, ljestve, mlaznice za gašenje požara, aparat za punjenje vatrogasnih aparata, agregat za struju, motornu pumpu za vodu, potponu električnu pumpu za vodu, motorni puhač, leđnu motornu pumpu za vodu, naptrnjače za gašenje požara, vatrogasna crijeva, motornu pilu.

Načelnik Općine Jablanica Salem Dedić izrazio je zahvalnost za doniranu opremu i obuke koje su obuhvaćene projektom.

Predviđanja klimatskih promjena prognoziraju ubrzavanje ekstremnih vremenskih fenomena u narednim godinama koji će povećati učinak poplava i suša, a time direktno povećati i rizik od požara. Kako bi se odgovorilo na učestale pojave šumskih požara, neophodno je preventivno djelovati kroz podizanje opremljenosti i operativne osposobljenosti vatrogasaca.

Načelnik Općine Nevesinje Milenko Avdalović zahvalio se na prepoznatim interesima lokalnih zajednica istaknuvši da oprema dolazi u prave ruke i bit će korištena za dobrobit građana. Ujedno zahvalio se u ime osoblja koje će se na terenu koristiti opremom. Posljedice požara su vidljive duži niz godina, a ogledaju se u pojavi klizišta, degradaciji zemljišta i šumskog ekosistema, umanjenju biološkog diverziteta.

V.d. načelnika Općine Konjic Fadil Tatar naglasio je da će ova oprema pomoći jedinicama lokalne samouprave i civilne zaštite kod upravljanja rizikom od nastanka požara i posljedica požara. Oprema će biti korištena na adekvatan način, te će pomoći u suzbijanju i reguliranju svih procesa u suzbijanju nastanka požara.

Cilj projekta Upravljanja rizikom od požara je podizanje nivoa kapaciteta za upravljanje rizikom od požara u općinama Bileća, Konjic, Jablanica i Nevesinje kroz rješavanje najurgentnijih nedostataka. Menadžer Općine Bileća Mihajlo Vujević, zahvalio se na vrlo važnoj i vrijednoj opremi. Na ovaj način se pomaže Općini da izgradi i podigne sposobnost ne samo za gašenje požara, nego i sposobnost spašavanja ljudi u raznim situacijama.

Primopredaji ove vrijedne opreme prisustvovali su predstavnici Češkog veleposlanstva, v.d direktora Federalne uprave civilne zaštite Mustafa Kadribegović, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović i partnerskih općina. Rezultati projekta će doprinijeti većem poznavanju rizika od požara i unaprijeđenoj spremnosti i odgovoru na katastrofe opće javnosti, kao i ranjivih kategorija stanovništva, i dužnosnika u organima vlasti, čime će se povećati ukupna otpornost mjesnih zajednica, navedeno je u priopćenju UNDP-a.