Čapljinac priznao krivotvorenje novca

HRK
HRK
Tužitelj i optuženi su suglasni da Sud BiH optuženom Kristijanu Majiću izrekne uvjetnu osudu tako što će mu utvrditi kaznu zatvora od šest mjeseci i istovremeno odrediti da se ova kazna neće izvršiti ako u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo.

Optuženi je potpisivanjem sporazuma u potpunosti priznao izvršenje kaznenih djela za koje ga tereti optužnica od 26. lipnja 2014. godine, a koju je u potpunosti potvrdio sudac za prethodno saslušanje Suda Bosne i Hercegovine 30. lipnja 2014. godine.

Predložena kazna je u skladu s udjelom optuženog u izvršenju kaznenog djela. Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice optuženi se obvezao da će svjedočiti o svim činjenicama, okolnostima i pojedinostima koje su mu poznate u ovom kaznenom predmetu i o svim izvršiteljima koji su mu poznati i u kojim kaznenim djelima je eventualno i sam sudjelovao. U tom smislu, optuženi je suglasan da će na poziv Suda BiH svjedočiti pred Sudom BiH, priopćeno je iz Tužiteljstva BiH.

Ovim sporazumom optuženi je potvrdio da je upoznat s sadržajem optužnice Tužiteljstva BiH. Istovremeno je potvrdio da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i s razumijevanjem. Optuženi se ovim sporazumom odriče prava na suđenje i ulaganje žalbe na krivičnu sankciju koju mu odredi Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH, priopćeno je iz Tužiteljstva BiH.