Usvojen proračun od 7 milijuna maraka

Usvojen proračun od 7 milijuna maraka

Foto: citluk.ba

Usvojeni nacrt predviđa prihode, primitke i kreditna zaduženja  u iznosu od 7.107.000 maraka, a rashode i izdatke u iznosu od 7.097.000 maraka, s proračunskom rezervom od 10.000 maraka.

Uz ovu točku dnevnog reda vijećnici su usvojili Odluku o privremenom financiranju javnih potreba općine Čitluk u razdoblju siječanj - ožujak 2016. godine kojom se određuje da se javne potrebe Općine Čitluk privremeno, u razdoblju siječanj - ožujak 2016. godine, financiraju do visine prosječno mjesečno ostvarenih prihoda u razdoblju siječanj - ožujak 2015. godine.

Pored već spomenutih nacrta plana proračuna za 2016. godinu i odluke o privremenom financiranju vijećnici su, uz postavljanje vijećničkih pitanja imali priliku raspravljati i o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta, kao i o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, a sjednica je završena točkom razno tijekom koje su vijećnici informirani da je u pripremi Program rada Općinskog vijeća Čitluk za 2016. godinu i pozvani da Vijeću dostave pisane prijedloge vezane za Program rada.

Budući da je ranije imenovanom Povjerenstvu za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta istekao jednogodišnji mandat, na sjednici vijećnici su, uz prethodnu raspravu, imenovali novo Povjerenstvo čije je postojanje zakonska obveza i koje u svom radu daje ocjenu urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta na područjima za koja nisu izrađeni detaljni planovi. U Povjerenstvo za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta imenovani su: Ante Planinić, Branko Čilić, Boško Pehar, Mario Rozić i Katica Primorac.
Usvajanjem dopuna odluke o komunalnom redu određeno je da će se komunalna naknada plaćati u Proračun Općine Čitluk na posebno otvoren podračun pod nazivom "Komunalna naknada".

Dnevni list