Uskoro s radom počinje dostavna pučka kuhinja u Čitluku

U kuhinji bi se tjedno pripremalo i dostavljalo za korisnike dva obilnija topla obroka - ručka.

„Po našoj evidenciji usuglašenoj s predsjednicima Mjesnih zajednica i članovima volonterima Crvenog križa općine Čitluk trenutno na području naše općine živi 45 osoba ispod praga egzistencijalnog minimuma. To su osobe starije starosne dobi, većina bolesne, potpuno nesposobne za rad, nemaju osnovne uvjete za život i čije su materijalne i socijalne prilike u kojima živi posebno ugrožavajući, uglavnom su bez rodbine, skrbnika. Jednostavno rečeno trebaju našu pomoć. Crveni križ općine Čitluk bez podrške i senzibiliziranja javnosti, šire društvene zajednice, ustanova i pojedinaca nije u mogućnosti realizirati ovaj humani projekt „Oni to trebaju, a ti im daruješ"", kazao je gospodin Stojić.

Za ostvarenje ovog cilja potrebna su financijska sredstva koja se mogu uplatiti na žiro račun:3381202200319591 - (UniCredit Bank d.d.), Svrha doznake:Za dostavnu pučku kuhinju.

Citluk.ba