U ponedjeljak sastanak na temu određivanja Dana branitelja općine Čitluk

...u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra u Čitluku s početkom u 20 sati.

Tema sastanka su aktivnosti vezane za određivanje Dana branitelja općine Čitluk.

Citluk.ba