Raspisan natječaj za stipendije općine Čitluk

Raspisan natječaj za stipendije općine Čitluk
Novčana pomoć studentu iznosi 1.000,00 KM godišnje i isplaćivat će se u jednakim mjesečnim iznosima (10 mjeseci), počevši retroaktivno od 01. listopada 2011. godine do 31. srpnja 2012. godine.

Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti za dodjelu jednokratne novčane pomoći su:

da su državljani Bosne i Hercegovine,
da imaju prebivalište na području općine Čitluk ,
da su redoviti studenti (osim studenata prve godine i apsolvenata),
da studiraju na državnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj,
da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija,i
da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit ili subvenciju za smještaj u studentski dom i
da nisu stariji od 26 godina.

Posebni uvjeti koje treba ispunjavati studenti za dobivanje jednokratne novčane pomoći općine Čitluk su:

dijete poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata,
invalid sa 60% i više invaliditeta,
dijete bez jednog ili oba roditelja,
dijete invalida Domovinskog rata i civilnih invalida (invaliditet 90% i više),
dijete iz obitelji sa četvero i više djece na redovitom školovanju ili predškolske dobi,
dobitnik rektorove ili dekanove nagrade,
koji pohađa fakultet za deficitarna zanimanja,
učenik generacije u srednjoj školi dr.fra Slavka Barbarića u školskoj 2010./2011.godini i
student sa minimalnim prosjekom ocjena 4,00 ili 8,25 sveukupnog studiranja.

Fakulteti (samostalni ili odsjeci) koji se smatraju deficitarnim zanimanjima općine Čitluk u akademskoj 2011./2012. godini su :

arhitektonski fakultet (odsjek arhitekture i urbanizma),
geodetski fakultet,
PMF ( odsjek za matematiku i fiziku) i
fakultet glazbenih umjetnosti (instrumentalni smjerovi).

Uz zahtjev (sa naznakom kontakt telefona) za dodjelu novčane pomoći studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca;
Ovjereni preslik svih stranica indeksa,
Potvrde:
o prosjeku ocjena sveukupnog studiranja i
da nije ponavljao niti jednu godinu studija osim iz opravdanih razloga;
Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja, studentski kredit ili subvenciju;
Odgovarajuće potvrde:
o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima (uvjerenje nadležnog tijela ili smrtni list),
rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave kao i za roditelje,
potvrdu o redovnom školovanju, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, za studente čija su braća i sestre na redovitom školovanju ili su predškolske dobi.
Potvrda da je učenik generacije ili student dobitnik rektorove ili dekanove nagrade.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči općine i web stranici općine Čitluk: www.citluk.ba

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se na adresu:
OPĆINA ČITLUK,
Kralja Tomislava 87, 88260 Čitluk
- Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja za dodjelu novčane pomoći studentima u akademskoj 2011./2012. godini, s naznakom: "Ne otvarati".

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon: 036/640-543.

Citluk.ba