Projekt 'Stećci u Brotnju'

...na primjeren način zaštitili i kao bogato povijesno naslijeđe sačuvali za sve buduće naraštaje.

Stećak je vrsta kamenog nadgrobnog spomenika. Nastali su u srednjem vijeku i oslikavaju tadašnji život, većinom se nalaze u Bosni i Hercegovini, ali ima ih i u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Stećci su izuzetno vrijedna povijesna i umjetnička, te duhovna baština Bosne i Hercegovine, jedinstvena u Europi i svijetu.

Najraniji podatci o stećcima potječu iz prve polovice 16. stoljeća. Izaslanstvo austrijskog cara Ferninanda I. 1530., je putovalo u Carigrad preko Bosne. U sastavu poslanstva kao tumač za naš jezik, bio je i slovenac Benedikt Kuprešić, koji je na tom putovanju pravio bilješke, na osnovu kojih je napisao svoj poznati putopis.
Uzorak Slike

Mnogobrojni stećci, razasuti širom Brotnja, ukazuju na bogatstvo tadašnjih žitelja. Te monumetalne nadgrobne spomenike nije podizala sirotinja, već bogati ljudi koji su mogli podnijeti velike troškove izrade i postavljanja stećaka. Iako najstariji stećci datiraju od kraja 12. stoljeća, ipak vrijeme ukrašenih stećaka u Brotnju je od 1380. do 1500. godine. Ovo razdoblje je vrhunac njihovog umjetničkog ukrašavanja.

Kada govorimo o stećcima na ovom području, neizostavno je istaknuti da je komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 08.10.2003. godine donjela odluku da se povijesno područje - Groblje Mainovac i područje Bedra kao pretpostavljeno arheološko nalazište u Vionici, općina Čitluk, proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Takvih važnih lokacija na području Brotnja ima mnogo.

Prema oblicima stećaka u Brotnju su zastupljene sve vrste:

Ploče - najstariji i najjednostavniji oblik, a ujedno i najrasprostranjeniji na cijelom području. Na području Brotnja ploče se nalaze gotovo na svim lokacijama: u Čerinu, Čitluku, Dobrom Selu, Dragićini, Gradnićima, Hamzićima, Krehinu Gracu, Miletini, Malom i Velikom Ograđeniku, Služnju, Šurmancima, Vionici i Žitomisliću.
Sanduci - također spadaju u rasprostranjene oblike, a u Brotnju: Čerinu, Čitluku, Dragićini, Hamzićima, Krehinu Gracu, Ograđeniku, Služnju, Vionici i Žitomisliću.
Sarkofag ili sljemenjak - prikazuje grob kao kuću, u Brotnju: u Čerinu, Čitluku, Dobrom Selu, Dragićini, Krehinu Gracu, Služnju, Tepčićima, Vionici i Ograđeniku.
Visoki sanduci karakteristični za istočnu Hercegovinu, Primorje i zapadnu Hercegovinu, a pojavljuju se koncem 14. stoljeća, a u Brotnju su pronađeni: u Čerinu, Krehinu Gracu, Velikom Ograđeniku i Žitomisliću.
Križevi - izrađuju se u zreloj fazi razvoja stećaka, u Brotnju su stari križevi očuvani na sljedećim lokacijama: u Blatnici, Čitluku, Velikom i Malom Ograđeniku, Slipčićima i Vionici.

Od simbola i ornamenata na nadgrobnim spomenicima u Brotnju najčešći su ukrasi: križ, polumjesec, zvijezda odnosno rozeta a rijeđi: sidro, ruža, svastika. Najčešći biljni ukras - vitica sa trolistom čest je u Brotnju. Na zapadnom području su česti i heraldički znakovi: štit s mačem, ruka s mačem, kvadratični štit s mačem (npr. Čerin i Čitluk), što je simbol visokih feudalaca, plemića ovoga kraja. Po štitovima kvadratičnog oblika kakav je najčešći u Brotnju može se zaključiti da su nastali između 14-16 stoljeća. Nisu rijetki ni motivi figuralnih kompozicija: lov na jelene, kolo, mačonoša, konjanik (npr. Krehin Gradac), prikaz turnira, dva konjanika gone jelene (Žitomislić), čovjek raširenih ruku (Čerin). Na nadgrobnim spomenicima u Brotnju česti su i raznovrsni prikazi životinjskih figura. Svi su nadgrobni natpisi u Brotnju pisani hrvatskim jezikom i jednim od triju hrvatskih pisama: hrvatskom ćirilicom ili bosančicom.

Najvažnija nekropola stećaka na području Brotnja je Bakri (Veliki Ograđenik), tu se može vidjeti jedinstvena pojava dva sljemenjaka na jednom postolju. Važan podatak je da se jedan stećak iz Čerina čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Radi se o poznatom stećku koji prikazuje predstavu lova sa sokolima.

S obzirom da se radi o možemo slobodno reći najvažnijim kulturno povijesnim spomenicima na ovim područjima, trebalo bi uložiti dosta truda da se oni na pravilan način zaštite a zatim afirmiraju kao dio kulturno - povijesnog naslijeđa koje će se ostavit budućim generacijama a u isto vrijeme biti ponuđeni znatiželjnicima i turistima na razgledavanje. Iako postoje razne inicijative i pokušaji da se na ovom području nešto učini, pravog i sistematskog istraživanje nema već više desetljeća. U zadnje vrijeme pojavila se ozbiljna inicijativa da se napravi pravo istraživanje i stećci zaštite na adekvatan način. Općina Čitluk je dala potporu ovoj inicijativi i u pripremi je projekt koji će se na sveobuhvatan način baviti stećcima u Brotnju.

Slaven Markota / Citluk.ba